ايلنا/ در اتفاقي عجيب و باورنکردني يکي از دستگاه‌هاي مربوط به سنجش شرايط بدني بازيکنان، مفقود شده و دستگاه بي ارزش ديگري جايگزين آن شد!

يک دستگاه سنجش چربي بدن در باشگاه پرسپوليس ناپديد شده تا موضع گيري شرکت اهدا کننده و پيگيري آنها را به همراه داشته باشد!
شرکتي در سال 94 يک دستگاه سنجش چربي مدل inbody ۲۳۰ به باشگاه پرسپوليس اهدا کرد و اما بعد از مدتي که براي سرويس ساليانه مراجعه کرده با اتفاقي عجيب و باورنکردني مواجه مي‌شود؛ دستگاه به شکلي ناشيانه جابجا شده و دستگاه ديگري با مارک متفاوت و قيمت فوق العاده کمتر جايگزين آن شده است!
اقدامي که بلافاصله توسط شرکت مربوطه گزارش شده و خواهان توضيح باشگاه پرسپوليس در اين زمينه شده‌اند که البته بي نتيجه مانده تا اکنون اين شرکت براي حفظ حريم خود به دنبال پيگيري موضوع از طريق بازرسي باشد. در اين زمينه گفته مي‌شود دستگاهي که به باشگاه پرسپوليس اهدا شده در حال حاضر قيمتي بالغ بر 500ميليون ارزشگذاري شده است اما دستگاهي که جايگزين آن شده مبلغي حدود 15ميليون ارزش دارد!
نکته عجيب‌تر اينکه دستگاه جايگزين شده و فيک کد اموال باشگاه پرسپوليس را دارد اما دستگاه اهدايي از اين شرکت نيست تا واکنش و پيگيري آنها را در پي داشته باشد و اين شرکت خواهان مشخص شدن اين موضوع از پرسپوليس شده است. در روزهايي که مديريت باشگاه به شدت تحت فشار قرار دارد، چنين اقدامي در بخش پزشکي باشگاه، بايد ديد با چه واکنش و پاسخي همراه خواهد بود.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد