فارس/ در شرايطي که قرار بود نشست اعضاي هيات مديره استقلال برگزار شود اما تعداد نفرات حاضر در اين جلسه به حد نصاب نرسيد.
در شرايطي که قرار بود اعضاي هيات مديره استقلال امروز تشکي جلسه دهند اما اين نشست برگزار نشد.
ظاهرا با وجود هماهنگي هاي صورت گرفته براي برگزاري اين جلسه، تعداد نفرات اعضاي هيات مديره به حد نصاب نرسيد و به همين دليل جلسه امروز تشکيل نشد.
اسماعيل خليل زاده و حجت نظري تنها نفراتي بودند که براي برگزاري نشست در محل جلسه حاضر شدند اما به دليل غيبت سعادتمند، زبده شيرکوهي و عبديان جلسه امروز تشکيل نشد.
گفتني است مصوبات جلسات هيات مديره بايد به تائيد حداقل 3 عضو از 5 نفر برسد که به دليل حضور 2 نفر در محل برگزاري جلسه، ديدار خليل زاده و نظري جلسه هيات مديره محسوب نمي شود.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد