ورزش 3/ مديرعامل ذوب آهن که مدتي قبل به دليل آنچه کسالت و بيماري عنوان شده بود در اين پست فعاليت نمي کرد به کارش در اين باشگاه بازگشته است.
 در مردادماه امسال و در روزهايي که جوادمحمدي مديرعامل ذوب آهن همراه تيم ديده نمي شد خبر رسيد که او دچار بيماري شده است و از همين رو نمي تواند فعاليتش را ادامه بدهد. البته هيات مديره ذوب آهن بعد از انتصاب احمدجمشيدي سخنگوي باشگاه به عنوان سرپرست مديرعاملي اعلام کردند که اين جابه جايي تا زمان حل و رفع بيماري محمدي انجام شده است.
با اين وجود ذوب آهن فصل نقل و انتقالات را نيز با سرپرست مديرعاملي شروع کرد و حتي تغييراتي  نيز روي نيمکت تيم به وجود آمد. اما ذوب در روزهاي اخير با حاشيه هايي هم مواجه بوده است. بعد از عقد قرارداد با حسين ابراهيمي بازيکن سابق نفت مسجدسليمان ، رحمان رضايي که اين فصل هدايت ذوب آهن را به عهده گرفته به اين موضوع اعتراض کرده و اعلام کرد که دو عضو هيات مديره با نظر خودشان اقدام به جذب اين بازيکن کرده اند. موضوعي که واکنش اين بازيکن را هم به همراه داشت.
حالا بايد ديد با توجه به اينکه جوادمحمدي بار ديگر به عنوان مديرعامل ذوب آهن فعاليتش را در باشگاه از سرگرفته است  آيا تغييري در روند نقل و انتقالاتي باشگاه ايجاد خواهد شد؟


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد