خبر ورزشي/ کارتون؛ خريد کت و شلوار و جوراب(!) مديرعامل سابق يک باشگاه دولتي از حساب باشگاه، سوژه کارتون امروز محمدرضا ميرشاه‌ولد در خبرورزشي شده است.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد