ميزان/ اتحاديه جهاني کشتي (UWW) هم اعلام کرد مخالفت محروميت احتمالي ايران از حضور در مجامع جهاني ورزش است.
پس از اينکه حکم قصاص نويد افکاري، کشتي‌گير ايراني به اتهام قتل اجرا شد، برخي نهاد‌ها و ورزشکاران در سطح جهان خواهان محروميت ايران از حضور در مجامع بين‌المللي ورزش شدند اما جان کوتس، نايب رئيس کميته بين‌المللي المپيک اعلام کرد بعيد است IOC اقدام به محروميت ايران کند.
اتحاديه جهاني کشتي (UWW) هم با انتشار بيانيه‌اي مخالفت خود با محروميت کشتي ايران را اعلام و تأکيد کرد در اين مورد هم‌نظر IOC است.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد