ايسنا/ سرپرست فدراسيون پزشکي ورزشي از اختصاص ۸۰۰۰ هزار يورو براي پرداخت هزينه جراحي «خارپاشنه» و هتلينگ بيمارستان احسان حدادي در آلمان خبر داد.
محمد اسد مسجدي با اشاره به اينکه فدراسيون پزشکي ورزشي مسئول سلامت ورزشکاران است، اظهار کرد: با توجه به درخواست احسان حدادي و پيگيري فدراسيون دو و ميداني، وزارت ورزش و جوانان در اين رابطه به فدراسيون پزشکي ورزشي دستور بررسي  داد.
وي ادامه داد: کميته درمان فدراسيون پزشکي ورزشي پس از حدود پنج جلسه به اين نتيجه رسيد با توجه به اينکه پزشک معتمد احسان حدادي ضمانت مکتوب ارسال کرده است، هزينه مربوطه را متقبل شويم و وي را اعزام کنيم.
 سرپرست فدراسيون پزشکي ورزشي با تاکيد بر اينکه مسئوليت اين فدراسيون صرفا در رابطه با سلامت و درمان ورزشکاران است و به ساير مسائل توجهي ندارد، عنوان کرد: هيچ پزشکي در ايران براي جراحي عمل احسان حدادي ضمانت نداده، درحالي که پزشک معتمد اين ورزشکار در آلمان ضمانت مکتوب ارسال کرده است تا جراحي موفقيت آميزي صورت گيرد و بتواند در مسابقات شرکت کند.
مسجدي با بيان اينکه هزينه هاي مربوط به پرواز حدادي به آلمان به فدراسيون پزشکي ورزشي مرتبط نمي شود، اظهار کرد: ما تقبل کرده ايم هزينه اي حدود ۸۰۰۰ يورو براي درمان احسان حدادي در نظر بگيريم که مربوط به هزينه جراحي و هتلينگ بيمارستان است و در مورد ساير هزينه ها اطلاعي نداريم.
 پيش از اين احسان حدادي از کميته ملي المپيک درخواست اعزام به آلمان براي انجام عمل جراحي خارپاشنه داشت که علي رغم موافقت اوليه در نهايت با اين اتفاق مخالفت شد، در نهايت اما اين ورزشکار درخواست مجدد خود را از سوي فدراسيون دو و ميداني به فدراسيون پزشکي ورزشي ارائه کرده که با پرداخت هزينه هاي درمانش در آلمان موافقت به عمل آمده است.
هزينه يورو در بازار آزاد حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان است که با احتساب قيمت روز مي توان هزينه اختصاص يافته صرفا براي عمل جراحي احسان حدادي را حدود ۲۵۰ ميليون تومان برآورد کرد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد