آخرین خبر/ ارسلان مطهری علی رغم عملکرد خوب همیشه اش در ترکیب استقلال، اکثر اوقات بازی ها را از روی نیمکت آغاز می کند.
به گزارش خبرگزارى فوتبالى، یک سوال یکسان از آقاى سرمربى سابق و جناب سرمربى فعلى و جناب آقاى سرمربى آینده باید پرسید. اینکه ارسلان مطهرى چه کار کند فیکس مى شود؟ چند بار گل بزند از ابتدا بازى مى کند؟ چقدر مفید باشد قبولش دارید و بازى اش مى دهید؟ باز هم استقلال عقب افتاد و باز هم ارسلان از روى سکوها برخاست و گل زد. براى گیتاریست استقلال ترانه سرایى پیدا کنید تا نغمه تنهایى اش را بنوازد. او هر وقت آمده گل زده و تیم را نجات داده است. مهاجم فرصت طلب تر از مطهری مگر وجود دارد؟ استقلالی ها با دیدن ارسلان مطهری یاد علیرضا اکبرپور می افتند. کسی که همیشه ذخیره بود اما وقتی استقلال عقب می افتاد او وارد زمین می شد و کار را در می آورد. ارسلان برای فیکس بودن همه کار کرده اما مربیان همیشه او را به چشم مهاجم پیج و مهره شده به نیمکت می بینند. باید دید اگر سرمربی جدید استقلال آمد موضعش در قبال ارسلان چه خواهد بود. 

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید