فارس/ مديرعامل باشگاه فولاد خوزستان گفت: باشگاه‌هاي ما جزئي از کل فوتبال ما هستند و با اين شرايط انتظار پيشرفت از آن‌ها روياپردازانه است.
سعيد آذري در خصوص قانون حق رشد در فوتبال ايران اظهار داشت: اين قانون در واقع حق آموزش است که در کشور ما به اشتباه به آن حق رشد مي‌گويند. فلسفه تدوين اين مقررات که در فيفا براي انتقال بازيکنان جوان به وجود آمد به سال 1990 و زماني که يک جوان بلژيکي به نام بوسمن، برمي‌گردد که مي‌خواست از استاندرد ليژ بلژيک به تيمي در فرانسه برود.
حق آموزش به حذف برده‌داري در فوتبال کمک کرد 
وي تصريح کرد: باشگاه استاندارد ليژ تقاضاي مبلغ هنگفتي از او کرد و همين باعث شد فوتبال اين جوان تمام شود ولي او به کمک وکيل فرانسوي‌اش دنبال قضيه را گرفت و نهايتا در سال 1995 و پس از 5 سال مبارزه قانوني در فيفا تصويب شد مبني بر اينکه کساني که قراردادشان تمام مي‌شود به عنوان برده مورد استفاده قرار نگيرند.
اعمال حق رشد در فوتبال ايران 17سال زمان برد
مديرعامل باشگاه فولاد خوزستان اضافه کرد: در سال 2001 فيفا براي ايجاد تعادل و حفظ حقوق باشگاه‌ها و قهرمان اين قانون را به قوانين نقل و انتقالات اضافه کرد.اينکه چرا تا 3-4 سال پيش که من اين افتخار را داشتم اين قانون را روي انتقال مسلمان و صادقيان به پرسپوليس دنبال کنم، اطلاعاتي نبود به خاطر اين بود که اين قانون در سال 2001 تصويب شد و در سال 1396 قانون نقل و انتقالات ما آن را لحاظ کرد يعني 17 سال زمان برد که فدراسيون فوتبال ايران اين قوانين را لحاظ کند. پس نبايد اعتراض داشته باشيم که چرا تا به حال مديران ما اطلاعاتي نداشتند.
مديران ما به اساسنامه فدراسيون اشراف ندارند پس در مورد قوانين بين‌المللي نبايد از آنها انتظار داشته باشيم
آذري ادامه داد: علاوه بر اينکه مديران وظايفي دارند که يکي از آنها کارگزيني است و شما بايد از مقررات، بخشنامه‌هاي داخلي و بين‌المللي اطلاع داشته باشيد وقتي مديران ما به اساسنامه فدراسيون اشراف ندارند نمي‌توان انتظار داشت که از قوانين بين‌المللي اطلاع داشته باشند. فکر مي‌کنم ما در اين بخش خلاء آموزشي داريم.فدراسيون بايد مسائل کارگزيني را آموزش بدهد.اينجاست که متوجه مي‌شويم هر کسي نبايد مدير باشگاه باشد. به آدم‌هاي متخصص نياز داريم و فقدان اطلاعات باعث شده به حق و حقوق‌مان اشراف نداشته باشيم.
براي دريافت حق آموزش تا سن 23 سالگي فرجه داريد
وي در خصوص اينکه بر سر حق آموزش معامله و اين قانون به نوعي ضايع مي‌شود، عنوان کرد: ما نبايد حق ترانسفر را با حق آموزش اشتباه بگيريم. وقتي قهرمان را از 12 تا 21 سالگي در يک يا چند باشگاه و در آنجايي که رشد کرده،‌ آموزش ديده و برايش هزينه شده، رصد مي‌کنيم، اين فرجه تا سن 23 سالگي بيشتر براي شما وجود ندارد يعني بعد از آن حق درخواست حق آموزش را نداريد. 
مديرعامل باشگاه فولاد خوزستان افزود:‌ وقتي مي‌خواهيد بازيکن را انتقال دهيد در قراردادي که مي‌خواهيد مبادله کنيد موظفيد مکانسيم مشارکت را لحاظ کنيد. اگر سهوا يا عمدا در قرارداد مبادله چه به صورت غرضي و چه به صورت قطعي، مکانيسم حق مشارکت را لحاظ نکنيد خودتان و باشگاه‌تان را از دريافت حق آموزش محروم کرده‌ايد.
اتاق حل اختلاف فيفا حق آموزش را ابتياع مي‌کند
آذري اضافه کرد: اينکه تعمدي باشد يا بر اثر عدم اطلاع کافي باز هم به نوع قراردادي که تنظيم مي‌کنيد برمي‌گردد اما اينجا بعضي از باشگاه‌هايي که در آموزش آن بازيکن نقش داشتند را نمي‌توانيم از حقشان محروم کنيم. آن‌ها مي‌توانند به اتاق حل اختلاف فيفا مراجعه کنند و مدارک لازم را در خصوص آموزش، هم به عنوان آموزش عملي و هم به عنوان تئوري ارائه کنند. فيفا هم حق و حقوق‌شان را ابتياع خواهد کرد.
در آمريکا هم تا 2019 حق آموزش وجود نداشت 
وي در مورد اعمال قانون حق آموزش در قاره اروپا اظهار داشت: در سال 1957 اين شرايط براي باشگاه‌هاي اروپايي هم وجود داشت. از 1957 تا 1990 يعني 23 سال طول کشيد تا اروپا هم به اين قابليت برسد. خيلي از کشورهايي که در فوتبال سرمايه‌گذاري مي‌کنند مثل آمريکا که تا آوريل 2019 مکانيسم مشارکت و حق آموزش در آن دنبال نمي‌شد، قوانين را بازنگري کردند. ضمن اينکه حتي اگر چشم پوشي هم کنند اين مساله حقي را از باشگاه‌هاي سازنده حذف نمي‌کند.
بدون قانون بوسمن، دي‌بوئر نمي‌توانست به بارسا برود
مديرعامل باشگاه فولاد خوزستان ادامه داد: بوسمن از سال 90 تا 95 اين قضيه را دنبال کرد و به کمک وکيلش در سال 2001 توانست 20 ميليون يورو از فدراسيون فوتبال بلژيک غرامت بگيرد پس ارزش پيگيري دارد.
آذري ادامه داد: قانون بوسمن اگر اتفاق نيفتاده بود فرانک دي‌بوئر هرگز نمي‌توانست به بارسا برود. وقتي تيم ملي هلند در جام ملت‌هاي اروپا يکي از بازي‌هايش را برد دي‌بوئر به نمايندگي از بازيکنان پاداش گرفته شده را به بوسمن تقديم کرد. چون او اين قانون را با کفش آهني تثبيت کرد. ما به عنوان مدير موظفيم از حقوق باشگاه‌مان حتي اگر سال‌ها طول بکشد دفاع کنيم.
110هزار يورو حق آموزش شکاري را به ذوب‌آهن داديم
وي با اشاره به پرونده رضا شکاري در انتقال به ليگ روسيه عنوان کرد: در مورد رضا شکاري من وهمکارانم ابتدا 110 هزار يورو حق آموزش گرفتيم و آن را به باشگاه ذوب‌آهن داديم. حالا هم به دنبال حق ترانسفرش در دادگاه CAS هستيم. باتوجه به دادخواستي که به CAS داديم و با توجه به اينکه فدراسيون ايران راي داد که شکاري فسخ يکطرفه غيرموجه کرده و بازيکن ذوب‌آهن تلقي مي‌شود، فيفا راي در اين زمينه نداد چون راي مشخص بود.
مديرعامل باشگاه فولاد خوزستان گفت:‌ حالا هم پرونده را به CAS برديم و عزيزان بايد از آن دفاع کنند. بايد روز 23 اکتبر در يک ويدئوکنفرانس شرکت کنند ولي چون طرف روسي اعلام کرده در آن پنل شرکت نمي‌کند شنيدم قصد دارند در اين شرايط بد اقتصادي حضور فيزيکي پيدا کنند که نيازي نبود اين همه هزينه شود.
نيازي به تصويب حق آموزش در سازمان ليگ نيست و اين مسئله از طريق فيفا قابل پيگيري است
آذري در خصوص اينکه آيا لازم است فدراسيون و سازمان ليگ قوانين الزام آوري را براي قرارداد بازيکنان جوان تصويب کند، گفت: نيازي نيست. مکانيسم مشارکت يا حق آموزش در قوانين فيفا، در ماده 20 حق ترانسفر بازيکنان ديده شده يعني خارج از اينکه در قرارداد ذکر کنيد يا نکنيد، باشگاه‌ها مي‌توانند به استناد قوانين مندرج که به هر حال مربوط به قوانين نقل و انتقال بازيکنان است حق و حقوق‌شان را از طريق اتاق حل اختلاف فيفا دنبال کند.
وي تصريح کرد: نيازي نيست که صرفا در قراردادها انعقاد شود يا نشود، يا سازمان ليگ شما آن را قيد کند. اين حقي از شما را تضييع نمي‌کند ولي اگر مکانيسم مشارکت را در قراردادها منعقد کنيد بهتر است.
در ليگ قهرمانان آسيا يک موفقيت نسبي داشتيم
مديرعامل باشگاه فولاد خوزستان در خصوص وضعيت نمايندگان فوتبال ايران در ليگ قهرمانان آسيا اظهار داشت: شکل مسابقات نسبت به سال گذشته تغييرات ويژه‌اي داشت و کنفدراسيون فوتبال آسيا به خاطر کرونا تصميمات جديدي گرفت. با توجه به اينکه وقتي در تورنمنتي هستيم که بايد هر سه روز بازي کنيد و شرايط خسته‌کننده است و نبايد از شرايط روحي و رواني بازيکنان به سادگي گذشت.
آذري ادامه داد: تامين منابع انرژي و ريکاوري بازيکنان کار را سخت مي‌کند. البته براي بقيه تيم‌ها همين شرايط وجود دارد اما شکل برگزار مسابقات طوري بود که مي‌توانست نتايج تيم‌هاي ايراني را تحت تاثير قرار بدهد. 
وي گفت: سال گذشته که من وظيفه مديريت ذوب‌آهن را داشتم فقط اين تيم توانست به عنوان نماينده کشورمان سقوط کند. متاسفانه سايپا در پلي‌آف حذف شد و استقلال و پرسپوليس هم نتوانستند از دور گروهي بالا بيايند. سهم ما از 8 تيم صعود کننده 1.25 درصد بود اما امسال با توجه به صعود استقلال و پرسپوليس که هر دو هم خوشبختانه سرگروه بودند سهم ما 2.5 از 8 تيم است و فکر مي‌کنم يک موفقيت نسبي داشتيم.
مشکل اصلي ما صعود نکردن نيست
وي با اشاره به عملکرد تيم سپاهان ادامه داد: جداي از اينکه سپاهان تغييراتي داشت، بازي چشم نواز شاگردان نويدکيا مقابل السد اين نويد را داد که در سال‌هاي آينده مي‌توانيم صعود بهتري داشته باشيم. اما نوع سرمايه گذاري،‌ مديريت و مشارکت اسپانسرها در فوتبال آسيا روز به روز تغيير مي‌کند. مشکل اصلي ما صعود به مراحل بالاتر نيست در يک دهه اخير سه نائب قهرمان ذوب‌آهن، سپاهان و پرسپوليس داشتيم. اين کار به مراتب در دور بعدي سخت‌تر مي‌شود. تيم‌هاي شرق آسيا سرمايه‌گذاري وحشتناکي مي‌کنند. فکر مي‌کنم درصد رشدي که نسبت به صعود داشتيم مي‌تواند در سال‌هاي بعد بهتر شود.
به عنوان يک اصفهاني از قلعه‌نويي تشکر مي‌کنم
آذري در مورد سپاهان ادامه داد: بدون تعصب اصفهاني حقيقت را مي‌گويم. تيم‌هاي هم گروه سپاهان سخت‌تر بودند. با اين صحبت‌ها که السد نفرات اصلي‌ خودش را نداشت و مي‌خواست به الدحيل نخورد موافق نيستم. سپاهان همه تلاشش را براي موفقيت کرد. در بازي‌ها که بازنده بود موقعيت‌هايي را خلق کرد.
وي ادامه داد: من به عنوان يک اصفهاني از امير قلعه‌نويي تشکر مي‌کنم که براي اين تيم زحمت کشيد و حالا هم که محرم اضافه شده مي‌توانيم به آينده اين تيم  اميدوار باشيم. ضمن اينکه مي‌توانيم با توجه به بازي تيم‌هاي ما در غرب آسيا به موفقيت آينده فوتبالمان اميدوار باشيم
از غرب آسيا عقب مانديم
مديرعامل فولاد در مورد اينکه فوتبال ايران از فوتبال غرب آسيا عقب مانده، اظهار داشت: بايد بپذيريم که از غرب آسيا عقب افتاده‌ايم. نبايد خودمان را فريب بدهيم. وقتي در قطر کمپ اسپاير وجود دارد، وقتي انواع مراکز آموزشي فوتبال در امارات و عربستان وجود دارند، وقتي مربيان را آموزش مي‌دهند، وقتي سرمايه‌گذاري آنها با ما متفاوت است، وقتي حق پخش و اسپانسرهايشان با ما قابل مقايسه نيست و وقتي فدراسيون فوتبال آنها اين همه مشکل و معضل ندارد.
وي تصريح کرد: باشگاه‌هاي ما جزئي از کل فوتبال ما هستند و با اين شرايط چطور انتظار داشته باشيم پيشرفت کنند؟ اين روياپردازانه است. اما خوشحالم که سه مربي جوان ما يعني نامجومطلق، نويدکيا و گل‌محمدي عملکرد خوبي داشتند. در مورد رحمتي هم بايد به تصميماتي که شهر خودرو گرفته احترام بگذاريم. اتفاق خوبي بود که بچه‌‌هايي که خودشان در آسيا بازي کرده‌اند حالا سکاندار تيم‌ها هستند و مي‌توانيم اميدوار باشيم در آينده تاثيرگذاري داشته باشند.
آموزش حلقه مفقوده فوتبال ما است
آذري عنوان کرد:خون تازه‌اي در رگ‌هاي هدايت تيم‌ها جاري شده، بايد از تمام پتانسيل‌مان استفاده کنيم. حلقه مفقوه فوتبالمان در همه زمينه‌ها آموزش است. ما مديران آموزش ديده نداريم. خودم نياز دارم علوم جديد مديريتي فوتبال در مورد مارکتينگ،‌کارگزيني و... را کسب کنم. متاسفانه به آموزش در فوتبالمان توجهي نمي‌شود.
مديران استقلال و پرسپوليس با چه ضوابطي مي‌آيند؟
وي در خصوص اينکه عمر مديريتي در فوتبال در ايران به زير يک سال رسيده، گفت:‌وقتي فوتبال ما به اين شکل اداره مي‌شود شک نکنيد اين اتفاقاات مي‌افتد. شما ببينيد در مجمع استقلال و پرسپوليس چه عزيزاني هستند. اين مديران از کجا منصوب مي‌شوند يا با چه معياري مي‌آيند؟ اهداف و نوع انتخاب آنها با بقيه باشگاه‌ها متفاوت است. وقتي مدير يک سيستم را نمي‌توانيد با ثبات حفظ کنيد نمي‌توانيد حرفي از پيشرفت بزنيد.
انتخاب محرم در سپاهان با مطالعه بود
مديرعامل باشگاه فولا خوزستان در خصوص سرمايه‌سوزي در فوتبال ايران گفت: در مورد مربيگري زمان انتخاب فوق‌العاده مهم است. اگر مديران ما با نگرش خاصي اقدام کنند مي‌توانند مربي را در طول زمان حفظ کنند. با توجه به اينکه جامعه فوتبال ما عجول است و در کوتاه‌ترين زمان بهترين نتايج را مي‌خواهد در انتخاب مربي بايد به جميع جهات فکر کنيم. بايد اين را در نظر بگيريم اگر مربي که انتخاب مي‌شود در ابتداي فصل نتيجه خوبي نداشته باشد ممکن است با برخوردهاي خوبي مواجه نشود.
آذري با اشاره به انتخاب نويدکيا براي سرمربيگري سپاهان اظهار داشت: انتخاب محرم در سپاهان با مطالعه بود. در باشگاه‌هايي که انتخاب مربي با ژرف انديشي نباشد و نتوانيم از پس نتايجي که مي‌گيريم بربيايم ممکن است به کار مربياني که در آينده انتخاب مي‌شوند لطمه بزند.
وي گفت: در مورد محرم چون در کم و کيف کار بودم و با مديران سپاهان و مديرعامل کارخانه فولاد مبارکه جلسه‌اي داشتم، مي‌توانم بگويم با مطالعه اين اتفاق افتاد. هواداران هم او را دوست دارند و من براي تمام آن‌ها آرزوي موفقيت مي‌کنم. 
حق آموزش بايد حداکثر تا 30روز پرداخت شود
مديرعامل باشگاه فولا خوزستان در گفت و گو با ورزش و مردم، در جمع بندي موضوع حق آموزش تصريح کرد: در مورد حق آموزش فيفا قوانيني دارد که بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد يک قهرمان باشگاه گيرنده بازيکن موظف است حداکثر ظرف 30 روز حق آموزش را به باشگاه دهنده بازيکن سريعا پرداخت کند. براي همکارانم فرصت خوبي است تا حق آموزش بازيکنان را چه در داخل و چه در عرصه بين‌المللي بگيرند.
مربيان جوان بايد خودشان را به روز کنند
آذري در مورد سهميه صعود فوتبال ايران از مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا، گفت: من ليست تيم‌هاي صعود کننده را که ديدم از کشورمان دو تيم، از عربستان سه تيم، از قطر، امارات وازبکستان هم يک تيم به مرحله بعدي صعود کردند. اميدوارم استقلال و پرسپوليس بتوانند کارشان را در اين مسابقات با قدرت ادامه دهند.
وي در خصوص حضور مربيان جوان در فوتبال ايران اظهار داشت: در مورد مربيان جوان که باشگاه‌ها به آنها اعتماد کرده‌اند به نظرم تا فلسفه باشگاه‌ها را نداريم نمي‌توان نوع انتخاب را نقد کنيم. عزيزاني که امروز سکان رهبري تيم‌هاي بزرگ دست شماست؛ شما سرمايه فوتبال ما هستيد. خودتان را از آموزش دور نکنيد. بايد خودتان را به روز کنيد. فوتبال ثانيه اي پيشرفت  مي‌کند و اميدوارم اين اتفاق بيفتد. آينده متعلق به شماست به نيروهاي جواني که در دل اين مملکت پرورش پيدا کردند. از باخت نترسيد. ورزش سکه برد و باخت دارد. براي همه شماها آرزوي موفقيت مي‌کنم.
اگر فدراسيون برنامه نداشته باشد فوتبال ما در همين سطح مي‌ماند
مديرعامل باشگاه فولا خوزستان افزود:‌ سخني هم با فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ که متوليان آموزش فوتبال ما هستند، دارم. اگر پلني براي ارتقا فوتبال نداشته باشيد فوتبال ما از اين سطحي که هست بيشتر پيشرفت نخواهد کرد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد