ايسنا/ آمار حضور در مسابقات به خوبي نشان مي دهد که چرا دوچرخه سواري ايران نسبت به اروپايي ها نمي تواند پيشرفتي داشته باشد.
 قهرماني دوچرخه سوار ۲۲ ساله  اسلوونيايي در  تور فرانسه  که معتبر ترين دوچرخه سواري جهان است، باعث شد نامش بر سر  زبان ها بيفتد. اين رکابزن يک سال از محمد گنج خانلو رکابزن مطرح ايران کوچکتر است و نکته جالب اين است در مسابقات قهرماني جهان ۲۰۱۶ با هم حضور داشتند.
 پوگاکار اسلوونيايي در رده جوانان نفر پنجاهم شد  و محمد گنج خانلو در رده اميد بيست و سوم شد.
بعد از گذشت چهار سال از آن رقابت ها اکنون پوگاکار قهرمان تور دو فرانس شد اما گنج خانلو در حال حاضر فقط در ليگ داخلي رقابت مي کند.
حضور مداوم در مسابقات مختلف و قهرماني جهان برگ برنده اي است که باعث شده اکنون رکابزن اسلوونيايي به يک شگفتي ساز تبديل شود .
در ادامه نگاهي داريم به تفاوت حضور اين دو رکابزن  بعد از قهرماني جهان ۲۰۱۶ در مسابقات مختلف:
*سال ۲۰۱۷:
پوگاکار: ۵۴۶۰ کيلومتر در مسابقات مختلف رکاب زده است.
گنج خانلو: ۱۶۷۸ کيلومتر در مسابقات مختلف رکاب زده است.
*سال ۲۰۱۸:
پوگاکار: ۷۵۶۰کيلومتر در مسابقات مختلف رکاب زده است.
گنج خانلو:۱۹۷۱ کيلومتر در مسابقات مختلف رکاب زده است.
*سال ۲۰۱۹:
پوگاکار:۹۶۳۳  کيلومتر در مسابقات مختلف رکاب زده است.
گنج خانلو:۴۳۸۳ کيلومتر در مسابقات مختلف رکاب زده است.
*از ابتداي سال ۲۰۲۰ تاکنون:
پوگاکار: ۶۵۷۰ کيلومتر در مسابقات مختلف رکاب زده است.
گنج خانلو:۲۰۱ کيلومتر در مسابقات مختلف رکاب زده است.
 نتايج هر دو رکابزن در مسابقات قهرماني جهان ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹: 
*سال ۲۰۱۶:
پوگاکار : در رده جوانان ۵۰ شد.
گنج خانلو: در رده اميد ۲۳ شد.
*سال ۲۰۱۷:
پوگاکار: در رده اميد ۲۰ شد. 
گنج خانلو:به قهرماني جهان اعزام نشد.
*سال ۲۰۱۸:
پوگاکار: در رده اميد ۷ شد.
گنج خانلو:به قهرماني جهان اعزام نشد. 
*سال ۲۰۱۹:
پوگاکار: در رده بزرگسالان ۱۸ شد.
گنج خانلو:به قهرماني جهان اعزام نشد.
*گنج خانلو: به سختي مي توان از دوچرخه سواري ايران به جاي رسيد
محمد گنج خانلو در مورد  اين سطح از تفاوت حضور در مسابقات بيان کرد: خيلي از نفراتي که امسال در تور دو فرانس بودند، همدوره من بودند و در قهرماني جهان ۲۰۱۶ با من رکاب زدند و واقعا جاي حسرت دارد که من نتوانستم به چنين جايگاه هايي برسم. قبلا سنم کمتر بود فکر  مي کردم شرايط درست مي شود  اما اکنون که سنم بالاتر رفته مي دانم وضعيت همين است و يک نفر به سختي مي تواند از دوچرخه سواري ايران به جايي برسد.
گنج خانلو در پاسخ به اين پرسش که چرا با وجود استعدادي که داشت تاکنون جذب يک تيم اروپايي نشده است، تصريح کرد: يکي از دلايل آن  بحث  گرفتن ويزا براي حضور در کشورهاي مختلف است و همانطور که مي دانيد پروسه گرفتن ويزا براي ايراني ها سخت است از اين رو تيم ها به دنبال رکابزناني هستند که اين مشکل را نداشته باشند و به راحتي بتوانند تيم را همراهي کنند. مسئله ديگر اين است که من شنيده ام اسم رکابزنان ايراني در بحث دوپينگ خيلي خوشنام نيستند.
او در مورد غيبت چند ساله در قهرماني جهان گفت: سال ۲۰۱۶ که من در قهرماني جهان شرکت کردم گفتند هر سال ديگر به اين مسابقات اعزام مي شويم اما اتفاقي نيفتاد. من نمي دانم فدراسيون يک کشور يعني نمي تواند يک ويزا بگيرد.  
رکابزن ملي پوش ايران با اشاره به سرمايه گذاري که کشورهاي ديگر روي  دوچرخه سواري داشته اند، گفت: دانمارک چند دوچرخه سوار هم سن من دارد که سالها است روي آنها دارد سرمايه گذاري مي کند و نتيجه اش را هم دارد  مي بينيد. اگر همين الان فدراسيون دانمارک تعطيل شود فکر نمي کنم مشکلي بابت دوچرخه سوار داشته باشد  اما در ايران به نظر مي رسد بايد دو نسل بگذرد و تازه از نسل سوم دوچرخه سواران بزرگي دوباره کشف شوند.
از طرفي در اروپا اگر اتفاقي براي دوچرخه سواران رخ دهد مادام العمر حمايت مي شوند اما در ايران اگر در حين تمرين اتفاقي براي من رخ دهد  و از کار افتاده شوم چه کسي به من کمک مي کند. البته اکنون که سالم هستم هم نه بيمه دارم و نه حقوق.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد