خبر ورزشي/ کارتون؛ مگر حقوق مردم چقدر افزايش داشته که قيمت يک بازيکن ۲۰ برابر شود؟! پرسشي که سوژه کارتون امروز محمدرضا ميرشاه‌ولد در خبرورزشي شده است.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد