ورزش 3/ علي خسروي راه هاي بخشيده شدن کارت قرمز را تشريح کرده است.
سيامک نعمتي در آخرين دقايق بازي با السد از زمين بازي اخراج شد که اين کارت زرد قرمز جنجال هاي زيادي را به وجود آورد و باشگاه پرسپوليس نيز خيلي زود درخواست کرد که اين کارت قرمز بخشيده شود.
علي خسروي کارشناس داوري فوتبال ايران با تشريح اين قانون مي‌گويد که او نيز بايد مثل بن عطيه بخشيده شود. مهدي بن عطيه پس از اين که در بازي با الشارجه اخراج شد، به شکلي عجيب براي بازي با پرسپوليس کارت قرمز خود را پاک شده ديد.
علي خسروي در يادداشت خود نوشته است:

طبق قانون اين راه هاي بخشش کارت قرمز است: 75.1-تصميماتي که داور در زمين بازي مي گيرد قطعي است و به طور کلي توسط مراجع قضايي قابل بررسي و بازبيني نيست.
 75.2  در شرايط خاص ، ممکن است صلاحيت کميته انضباطي و اخلاقي AFC  افزايش يابد.
 75.3  در مواردي که تصميم داور شامل يک اشتباه آشکار باشد (مانند اشتباه در شناسايي هويت شخص مجازات شده) ، مراجع قضايي فقط مي توانند عواقب انضباطي آن تصميم را بررسي کنند.  در موارديکه اشتباه در شناسايي  رخ داده باشد، مطابق اين قانون، ممکن است دادرسي انضباطي فقط درمورد فردي که واقعاً مقصر بوده آغاز شود.
 75.4.  اعتراض به يک اخطار يا اخراج از زمين بازي پس از دو اخطار فقط در صورت خطاي داور در شناسايي هويت بازيکن قابل قبول است.
همانطور که واضح است، هيچ ماده اي براي بخشش اشکار کارت قرمز وجود ندارد اما همانطور که به عطيه با اشاره به بند ۳ بخشيده شد، کارت قرمز سيامک هم بايد پاک شود.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد