فارس/ فردی که به صورت غیرقانونی در فعالیت های نقل و انتقالاتی یک باشگاه لیگ برتری اقدامات مجازی انجام می داد، دستگیر شد.
یکی شخص معلوم الحال که سمتی در باشگاه مطرح و پرهوادار لیگ برتری نداشت اما در نقل و انتقالات این باشگاه فعالیت مجازی گسترده و مخرب با اهداف خاص داشت، دستگیر شد.
این شخص که در کنار مدیرعامل باشگاه حضوری پررنگ و حتی در جلسات عقد و تمدید قرارداد بازیکنان هم حضور داشت، با فعالیت های غیر قانونی خود باعث اخلال در امور باشگاه شده و به همین دلیل شب گذشته توسط یک نهاد نظارتی بازداشت شد. البته، نوع ارتباط این شخص و مدیرعامل باشگاه شائبه هایی را نیز در پی داشته است.
گفته می شود در خصوص این باشگاه لیگ برتری و افراد مرتبط با آن تحقیقات دیگری صورت گرفته که امکان دارد به بازداشت یا برخوردهای دیگری منتهی شود.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید