آخرين خبر/ شعار سلطاني فر حيا کن، رها کن هواداران استقلال مقابل مجلس.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد