تسنیم/ نروژ دوپبنگ در ورزش‌ را یک جرم تلقی خواهد کرد.
به نقل از خبرگزاری NRK نروژ، پتر کریستین، نماینده حزب محافظه‌کار نروژ از ارائه پیشنهاد طرحی برای تصویب در مجلس این کشور خبر داد که دوپینگ در ورزش را جرم تلقی خواهد کرد.
این نماینده مجلس نروژ گفت: برای اینکه پلیس نروژ بتواند همانند همکارانش‌در اتریش‌ عمل کند باید قوانین داخلی نروژ را تغییر دهیم. ما نیاز داریم تا همانند اتریش دوپینگ در ورزش را یک جرم تلقی کنیم.
در صورت تصویب این طرح در مجلس نروژ جوایز قهرمانان دوپینگی از آنها پس گرفته خواهد شد.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید