خبر ورزشي/ مدير مسابقات سازمان ليگ گفت: رويه باشگاه ماشين‌سازي در ارائه مدارک بازيکنانش رويه محلات بوده است.
سهيل مهدي اظهار داشت: آقاي بياتلو ادعاهايي کرده که در مراجع مربوطه به آن رسيدگي خواهد شد. قصد پاسخگويي به ايشان را ندارم بلکه مي‌خواهم فرايند و روند کار را توضيح بدهم. بياتلو بعد از صحبت‌هايي که انجام داد، بلافاصله اين صحبت‌ها را تکذيب کرد که نشان مي‌دهد خودش هم به عمل نادرستش پي برده است.
وي افزود: با اين حال بحث فرايند رسيدگي به مدارک به اين صورت است که بعد از آمادگي تمامي مدارک بازيکنان يک باشگاه از جمله تست‌هاي پزشکي که اين مدارک پزشکي مربوط به مرکز پزشکي سازمان ليگ است و اين مرکز به تأييد فيفا هم رسيده است. خانم دکتر هراتيان تأييديه فيفا را دارد و با تخصص و زحمات‌شان کمک کرده‌اند که قبل از شروع مسابقات تست‌هاي پزشکي کامل انجام مي‌شود تا به طور دقيق پيشگيري از حوادث و صدمات را کم کنند.
وي ادامه داد: تيم‌ها بعد از گذراندن آزمايش‌هاي پزشکي و تأييد سلامت بازيکنان‌شان اجازه دارند بقيه مدارک از جمله قرارداد و مدارک نظام وظيفه را ارائه کنند. مدارکي که آقاي محمودزاده مسئول نقل و انتقالات سازمان ليگ بهتر مي‌توانند راجع آن صحبت کنند. ضمن اينکه براي سرعت دادن به کار بايد مدارک خود باشگاه در سيستم را آپلود کرده باشند و پس از آن مي‌توانند به صورت آنلاين و حضوري تأييديه مدرک را بگيرند.
مهدي در گفت وگو با راديو ورزش تأکيد کرد:‌ تيم ماشين‌سازي با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتي حتي مدارک‌شان را به صورت دستي تحويل نداده بودند چه برسد به اينکه بخواهند آن را بارگذاري کنند. تا لحظه شروع مسابقه   همکاران‌مان نشستم تا نماينده باشگاه که مدارک را آورده بود دانه به دانه تکميل کند زيرا اگر ما با آنها همکاري نمي‌کرديم مجبور مي‌شديم بازي را به خاطر کسري مدارک لغو کنيم. رويه باشگاه ماشين‌سازي در ارائه مدارک بازيکنانش رويه محلاتي بوده است.
وي افزود: اگر قصوري بوده از جانب خود باشگاه صورت گرفته و با توجه به عدم مراجعه به ايفمارک از نظر ما مدارک کامل نبود که خانم دکتر هراتيان با مسئوليت پزشکي خودش کمبود مدارک پزشکي بازيکنان را پذيرفت و اگر بازيکني حادثه قلبي برايش رخ مي‌داد مسئوليتش متوجه خانم هراتيان بود. خانم دکتر هراتيان با باشگاه ماشين‌سازي همکاري کرد تا شک و شبهه‌اي رخ ندهد. در نهايت تمامي فهرست بازيکنان به جز يک نفر براي بازي آماده شد. چون ما هزينه جوان شدن نيمکت‌ها و مربيان را مي‌دهيم زيرا شور و اشتياق جواني باعث ديدن و شنيدن چنين مصاحبه‌هايي باشيم. بهتر است مربيان روي کار فني خود متمرکز باشند و سازمان ليگ بدون هيچگونه تبعيضي در همکاري با همه باشگاه‌ها قرار دارد و تا جايي که ضوابط اجازه بدهد به همه باشگاه‌ها کمک مي‌کنيم و حتي به خودمان سختي مي‌دهيم. 
مدير مسابقات سازمان ليگ با اشاره به محروميت بياتلو گفت: ما حتي محروميت ايشان را پيگيري کرديم و از کميته انضباطي خواستيم که اين محروميت را برگرداند تا اين مربي بتواند روي نيمکت بنشيند. به نظرم دوستان فرافکني مي‌کنند. قصد پاسخگويي به باشگاه‌ها را ندارم و فقط فرايند را توضيح دادم.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد