ميزان/ نسخه تدوين شده اساسنامه فدراسيون فوتبال براي تصويب در اختيار اعضاي مجمع اين فدراسيون قرار گرفت.
اساسنامه جديد فدراسيون فوتبال که تحت نظارت فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا تدوين و نهايي شد، از سوي فدراسيون فوتبال براي تصويب در مجمع عمومي فدراسيون، در اختيار تمام اعضاي اين مجمع قرار گرفت.
اعضاي مجمع که تعداد آنها افزايش پيدا کرده، تا زمان برگزاري جلسه مجمع عمومي زمان دارند تا مفاد اساسنامه جديد را بررسي کنند. حالا بايد منتظر ماند و ديد آيا اين اساسنامه هم دچار تغييرات مي‌شود يا اينکه به تاييد اعضاي مجمع مي‌رسد.
گفتني است؛ انتخابات فدراسيون فوتبال هم بر اساس مقررات جديد مورد تاييد فيفا که تغييرات قابل توجهي پيدا کرده، برگزار خواهد شد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد