میزان/ نسخه تدوین شده اساسنامه فدراسیون فوتبال برای تصویب در اختیار اعضای مجمع این فدراسیون قرار گرفت.
اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال که تحت نظارت فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا تدوین و نهایی شد، از سوی فدراسیون فوتبال برای تصویب در مجمع عمومی فدراسیون، در اختیار تمام اعضای این مجمع قرار گرفت.
اعضای مجمع که تعداد آنها افزایش پیدا کرده، تا زمان برگزاری جلسه مجمع عمومی زمان دارند تا مفاد اساسنامه جدید را بررسی کنند. حالا باید منتظر ماند و دید آیا این اساسنامه هم دچار تغییرات می‌شود یا اینکه به تایید اعضای مجمع می‌رسد.
گفتنی است؛ انتخابات فدراسیون فوتبال هم بر اساس مقررات جدید مورد تایید فیفا که تغییرات قابل توجهی پیدا کرده، برگزار خواهد شد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید