مهر/ دخل و تصرف کرونا عملا دست وزارت ورزش را براي سرو سامان دادن به وضعيت انتخاباتي فدراسيون‌ها در پوست گردو گذاشته طوريکه اصلا مشخص نيست وضعيت براي انجام امور به حالت عادي باز مي‌گردد.

شطرنج از جمله فدراسيون‌هايي است که در نوبت انتخاباتي وزارت ورزش قرار دارد. قرار بود مجمع اين فدراسيون ۶ آبان ماه برگزار شود اما دو روز پيش از آن ابلاغيه دولت مبني بر ممنوعيت تجمع بيش از ۱۵ نفر صادر شد و به همين دليل برگزاري اين مجمع از دستور کار خارج شد.
بدين ترتيب ساير فدراسيون‌هايي هم که اميدوار بودند بعد از شطرنج نوبت انتخابات به آنها برسد، نا اميد از اين مهم بناي کارشان را به ادامه راه بدون تغيير و تحول مديريتي گذاشتند تا ببينند آينده چه سرنوشتي براي آنها رقم مي‌زند.
۷ فدراسيون در صف انتخابات
در صورتيکه مجمع فدراسيون شطرنج در موعد مقرر برگزار مي‌شد، فرهاد نيکوخصال بعد از هفت ماه سرپرستي جاي خود را به رئيس قانوني براي اين رشته مي‌داد اما با شرايط فعلي اهالي شطرنج همچنان بايد مترصد فراهم شدن شرايط براي پايان دوره وي و آغاز دوره رئيس جديدشان باشند. اين وضعيت براي ۶ فدراسيون ديگر هم وجود دارد البته به جز فوتبال که تمام تصميمات انتخاباتي آن خارج از ساختمان وزارت ورزش انجام مي‌شود.
بدنسازي و پرورش اندام، روستايي و بازي‌هاي بومي و محلي، پزشکي ورزشي، اسکي، موتورسواري و اتومبيلراني و نجات غريق فدراسيون‌هايي به حساب مي آيند که در کنار شطرنج مترصد برگزاري انتخابات‌شان هستند.
انتخابات به سال آينده موکول مي‌شود اگر...
وزارت ورزش طي سال جاري و با وجود بحران کرونا در مورد فدراسيون‌هاي تنيس، ووشو، ورزش‌هاي همگاني، دووميداني و ورزش دانشگاهي با برگزاري مجامع انتخاباتي تعيين تکليف کرد و پرونده آنها را براي چهار سال آينده به دست روساي جديدشان سپرد. اين وزارتخانه حتي در مورد برگزاري مجمع عمومي فدراسيون‌ها هم پيشرو بود طوري که از مجموع ۴۶ فدراسيوني که براي برگزاري مجمع خود اعلام آمادگي کرده بودند به ۴۲ درخواست رسيدگي کرد. البته از اين تعداد مجمع عمومي به خاطر پاندمي کرونا ۳۸ مجمع به صورت وبينار برگزار شد و تنها ۶ مجمع به صورت حضوري به سرانجام رسيد.
با وضعيت فعلي و محدوديت‌هاي اعمال شده اما اصلاً مشخص نيست که برگزاري دوباره مجامع و انتخابات براي فدراسيون‌ها از چه زمان استارت مي‌خورد. اصلاً تا پايان سال انتخابات جديدي در ورزش انجام خواهد شد يا اينکه بلاتکليفي فعلي در اين فدراسيون‌ها تا سال آينده ادامه خواهد داشت؟
مهدي مستجاب الدعوه معاون امور مجامع دفتر امور مشترک فدراسيون‌هاي ورزشي در وزارت ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر در اين زمينه گفت: در مورد هر ۷ فدراسيوني که لزوم برگزاري انتخابات در مورد آنها وجود دارد ثبت نام کانديداها انجام شده است. در مورد بعضي از فدراسيون‌ها مانند شطرنج نتيجه استعلام‌ها به صورت کامل دريافت شده اما در مورد برخي ديگر از فدراسيون‌ها هنوز وضعيت تعدادي از کانديداها به لحاظ تاييد صلاحيت مشخص نشده است.
وي تصريح کرد: به صورت کلي اما وزارت ورزش به لحاظ قانوني کاملاً آماده برگزاري مجامع انتخاباتي است. تنها مانع در اين زمينه موانع اجرايي است که به خاطر کرونا و دستورالعمل‌هاي دولت ايجاد شده است.
اين مقام مسئول در وزارت ورزش با تاکيد بر اينکه اين وزارتخانه در رابطه با برگزاري انتخابات طبق مصوبات ستاد ملي مبارزه با کرونا و همچنين تصميمات ستاد مقابله با کرونا در ورزش عمل مي‌کند، خاطرنشان کرد: اگر امروز اجازه برگزاري مجامع را پيدا کنيم، با در نظر گرفتن فراهم کردن شرايط و زمان مورد نياز براي آنها حداکثر سه هفته ديگر استارت آغاز انتخابات را مي زنيم.
«تا پايان سال انتخاباتي خواهيم داشت يا اينکه احتمال دارد همه انتخابات به سال آينده موکول شود؟»، مستجاب الدعوه در پاسخ به اين پرسش گفت: آنچه بايد در وزارت ورزش و براي برگزاري انتخابات انجام مي‌شد به طور کامل انجام شده است. به ما اجازه دهند انتخابات را برگزار مي‌کنيم. اين اجاره را امسال بگيريم، همين امسال استارت کار زده مي‌شود و اگر صدور مجوز به سال آينده موکول شود هم چاره‌اي جز تبعيت نداريم.
معاون امور مجامع دفتر امور مشترک فدراسيون‌هاي ورزشي همچنين با تاکيد بر اينکه امکان برگزاري انتخابات فدراسيون‌ها به صورت آنلاين وجود ندارد گفت که شرايط برگزاري انتخابات وبينار در آکادمي ملي المپيک مهياست اما اساسنامه فعلي فدراسيون‌ها که ملاک عمل است چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد.
ادامه سرپرستي فدراسيون‌ها قانوني است؟
 اينکه چه زمان انتخابات فدراسيون‌ها برگزار شود ارتباط مستقيم به کرونا دارد و اعمال محدوديت‌هاي اجباري به خاطر پاندمي اين ويروس؛ اين در حالي است که از چندماه پيش فدراسيون‌هاي موردنظر با سرپرست اداره مي‌شوند.
مديريت فدراسيون شطرنج که از اسفندماه گذشته و با اتمام دوره مهرداد پهلوان زاده به عهده فرهاد نيکوخصال است. بدنسازي و پرورش اندام و روستايي و بازي‌هاي بومي و محلي هم از خردادماه گذشته با سرپرست اداره مي‌شوند. محمد تقي اميري خراساني سرپرست بدنسازي و پرورش اندام است. وي خردادماه گذشته جاي ناصر پورعلي فرد را گرفت که بعد از ۱۳ سال از اين فدراسيون خداحافظي کرد. سرپرستي فدراسيون روستايي و بازي‌هاي بومي و محلي هم با عباسعلي اکبري است.
به دنبال پايان دوره چهارساله سيد عبدي افتخاري هم از مردادماه کوروش صبوريان سرپرستي فدراسيون اسکي را به عهده گرفت. تغيير مديريتي در فدراسيون نجات غريق هم از مهرماه با پايان کار خارج از دوره ايلخان نوري - به دليل موانع قانوني - و انتصاب مهدي مستجات الدعوه به عنوان سرپرست آغاز شد.
پزشکي ورزشي و موتورسواري و اتومبيلراني هم دو فدراسيوني هستند که از سال گذشته وارد دوره سرپرستي شدند و اين دوره براي هر يک از آنها يک بار تمديد شده است. آذرماه سال گذشته و با پايان دوره رياست غلامرضا نوروزي در فدراسيون پزشکي ورزشي، مهرزاد خليليان سرپرست اين فدراسيون شد اما ورود وي به انتخابات باعث شد تا از تيرماه امسال محمد اسد مسجدي سرپرستي را بر عهده بگيرد.
در فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني هم مازيار ناظمي بهمن ماه سال گذشته به عنوان سرپرست و به جاي محمود صيدانلو معرفي شد اما از آنجا که وي کانديداي رياست در همين فدراسيون شد، شهزاد کياني به عنوان سرپرست جديد معرفي شد. سرپرستي کياني از شهريورماه امسال آغاز شد.
در هر صورت اينکه آغاز دوره سرپرستي در هر يک از اين فدراسيون‌ها به چندماه قبل بازمي گردد و با توجه به نامشخص بودن وضعيت انتخابات قطعاً طولاني‌تر هم خواهد شد. بنابراين، اين پرسش هميشگي مطرح است که «با توجه به حکم وزير ورزش براي سرپرستان فدراسيون‌ها و تاکيد بر فراهم کردن شرايط انتخابات ظرف مدت زمان ۶ ماه، آيا ادامه فعاليت سرپرست‌ها بعد از اين دوره منع قانوني ندارد؟»
مستجاب الدعوه براي پاسخ به اين پرسش به ماده ۱۰ اساسنامه فدراسيون‌ها و تبصره ۲ آن اشاره کرد و گفت: فرصت ۶ ماهه مدت زمان فعاليت سرپرست نيست بلکه طبق اساسنامه فرصت قانوني که در اختيار مجمع گذاشته مي‌شود تا در طول آن براي انتخاب رئيس جديد اقدام کند. در اين زمينه نه سرپرست دخل و تصرفي دارد، نه رئيس مجمع و نه اعضاي هيات رئيسه.
وي تاکيد کرد که دوره فعاليت سرپرست‌ها محدود نيست.
فهرستي که سنگين‌تر خواهد شد
شطرنج، بدنسازي و پرورش اندام، روستايي و بازي‌هاي بومي و محلي، پزشکي ورزشي، اسکي، موتورسواري و اتومبيلراني و نجات غريق هفت فدراسيوني هستند که وزارت ورزش موظف به برگزاري انتخابات براي آنهاست اما به خاطر شيوع و گستردگي کرونا مشخص نيست اين اقدام چه زماني به نتيجه برسد. اين در حالي است که طي ماه‌هاي آينده دو فدراسيون ديگر هم با اتمام دوره رياست قانوني مواجه مي‌شوند و به طور اتوماتيک وارد فاز انتخاباتي مي‌شوند.
رياست خسرو قمري و مجتبي جوهري در فدراسيون‌هاي دوچرخه سواري و پهلواني و زورخانه اي به ترتيب ۶ و ۱۰ دي ماه تمام مي‌شود.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد