آخرين خبر/ برونو تاوارز، بال راست اسپورتينگ پرتغال صبح يکشنبه با شليک گلوله به سمت سينه اش مواجه شد.
به گزارش فوتبالي، اين بازيکن 18 ساله در ابتدا به بيمارستان مراجعه کرد اما در حال حاضر روانه خانه اش شده و خطر از او دور شده است. منابع درون باشگاه اسپورتينگ گزارش داده اند که پليس در حال حاضر تحقيقات را براي بازجويي از عاملان تيراندازي آغاز کرده است.
برخي اخبار حاکي از آن است که اين بازيکن که در ماه مي قرارداد خود را با اسپورتينگ تا سال 2025 تمديد کرد در کنار دوستانش در خيابان حضور داشت که يکي از دوستانش در حال بازي با اسلحه بوده که به صورت اتفاقي شليک مي کند که گلوله به سينه اين بازيکن برخورد مي کند. اسپورتينگ پرتغال منتظر گزارش پليس است تا در صورت نياز، اين بازيکن را جريمه کند. اين فوتباليست بايد چند روز ديگر در خانه بستري باشد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد