ايسنا/ کرونا باعث شد تعداد کوهنوردان اورست نسبت به سال هاي گذشته کاهش چشمگيري داشته باشد.
 پس از شيوع کرونا بسياري از رشته هاي ورزشي از جمله کوهنوردي تحت تاثير اين بيماري قرار گرفت. بسياري از مکان هاي ورزشي به دليل شيوع کرونا تعطيل شد و ضربه بزرگي به برخي از باشگاه ها و مکان هاي ورزشي وارد کرد.
کوهنوردي هم از اين قاعده مستثني نبوده و بسياري از کوه هاي معروف جهان از جمله اورست ديگر ميزبان کوهنوردان خارجي نبود. حتي در مقطعي که اين کوه به روي گردشگران و کوهنوردان باز شده استقبال چندان خوبي از بازگشايي صورت نگرفته است و اين عامل  باعث شد که هزاران نفر بيکار شوند. 
فصل پاييز فصل محبوب کوهنورداني است که با هدف صعود به قله اورست وارد نپال مي شوند. در سال گذشته و در فصل پاييز جمعيت کوهنوردان بسيار چشمگير و زياد بود طوري که زنجيره انسان بر روي دامنه کوه اورست مشاهده مي شد اما اکنون اورست خالي از کوهنورد است.
در سال گذشته دولت نپال موفق شد از گردشگري ۲ ميليار دلار به دست بياورد. حتي حدود يک ميليون نفر، ازجمله شرپاها مشغول به کار شدند اما شيوع کرونا همه فعاليت ها را متوقف کرد.
طبق اعلام دولت نپال، مسيرهايي که از ميان هيماليا عبور کرده، از جمله مسيرهايي که به کمپ اصلي اورست منتهي مي شوند، خالي از سکنه شده اند. همچنين کمتر از ۱۵۰ کوهنورد در فصل پاييز به اورست آمده اند  تا شايد بتوانند صعودي داشته باشند! اين عدد اعلام شده درحالي است که سال گذشته هزاران نفر براي صعود پا به اورست گذاشته بودند.
شرپاها و راهنمايان کوهستاني باتجربه از کار بيکار شده و بسياري از آنان براي زنده ماندن به کاشت جو يا چمن زار در دامنه ها مشغول هستند.
يک باربر کوهستاني که به دليل کرونا بيکار شده در خصوص وضعيت سخت زندگي در نپال گفت: من اغلب فکر مي کنم قبل از اين که کرونا من را بکشد، از گرسنگي خواهم مرد!


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد