طرفداری/ جورجینیو واینالدوم، هافبک هلندی لیورپول می گوید که دوران مصدومیت فن دایک، دوران سختی برای اوست.
جورجینیو واینالدوم، هافبک لیورپول در مصاحبه جدید خود در مورد فن دایک و مصدومیت او، تیم ملی هلند و لیورپول صحبت کرده است. به گزارش طرفداری، واینالدوم در مصاحبه با VI گفت:
 ویرجیل فن دایک با خواست و اراده خدا به میادین باز خواهد گشت. این دوران سختی برای او است. این بدترین چیزی است که یک بازیکن فوتبال می تواند تجربه کند، انگار در جهنم هستی. اما فکر می کنم ویرجیل بسیار قوی است. هر از چند گاهی تصویری صحبت می کنیم و این خیلی خوب است.
 بازی های ملی؟ سه بازی ملی در پیش داریم و این انرژی گیر است اما به عنوان یک بازیکن فوتبال، فکر می کنم بازی کردن در بازی های بسیاری برای تیم ملی هلند، فوق العاده است. به عنوان یک باشگاه، هرگز نمی توانید مطمئن باشید که بازیکنان کاملاً آماده و روی فرم از بازی های ملی بر می گردند. هر کسی که در تیم ملی هلند است، از این بازی های ملی خوشحال است. من اکنون حس بسیار خوبی دارم و بسیار آماده ام.
 ما تازه در ابتدای فصل هستیم و نمی دانم که در ادامه وضعیت چگونه خواهد بود. پیامی از سوی لیورپول دریافت خواهم کرد؟ بله، این که باید آماده و روی فرم به تیمم برگردم! فقط همین.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید