طرفداري/ جورجينيو واينالدوم، هافبک هلندي ليورپول مي گويد که دوران مصدوميت فن دايک، دوران سختي براي اوست.
جورجينيو واينالدوم، هافبک ليورپول در مصاحبه جديد خود در مورد فن دايک و مصدوميت او، تيم ملي هلند و ليورپول صحبت کرده است. به گزارش طرفداري، واينالدوم در مصاحبه با VI گفت:
 ويرجيل فن دايک با خواست و اراده خدا به ميادين باز خواهد گشت. اين دوران سختي براي او است. اين بدترين چيزي است که يک بازيکن فوتبال مي تواند تجربه کند، انگار در جهنم هستي. اما فکر مي کنم ويرجيل بسيار قوي است. هر از چند گاهي تصويري صحبت مي کنيم و اين خيلي خوب است.
 بازي هاي ملي؟ سه بازي ملي در پيش داريم و اين انرژي گير است اما به عنوان يک بازيکن فوتبال، فکر مي کنم بازي کردن در بازي هاي بسياري براي تيم ملي هلند، فوق العاده است. به عنوان يک باشگاه، هرگز نمي توانيد مطمئن باشيد که بازيکنان کاملاً آماده و روي فرم از بازي هاي ملي بر مي گردند. هر کسي که در تيم ملي هلند است، از اين بازي هاي ملي خوشحال است. من اکنون حس بسيار خوبي دارم و بسيار آماده ام.
 ما تازه در ابتداي فصل هستيم و نمي دانم که در ادامه وضعيت چگونه خواهد بود. پيامي از سوي ليورپول دريافت خواهم کرد؟ بله، اين که بايد آماده و روي فرم به تيمم برگردم! فقط همين.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد