آخرين خبر/ هومن افاضلي مي گويد: اسکوچيچ معتقد است بازيکن هاي متفاوت بايد در پست دفاع راست استفاده کنند تا تنوع بکار رفته بيشتر شود.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد