آخرین خبر/ هومن افاضلی می گوید: اسکوچیچ معتقد است بازیکن های متفاوت باید در پست دفاع راست استفاده کنند تا تنوع بکار رفته بیشتر شود.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید