فارس/ فدراسيون کاراته در قبال حذف نماينده ايران در فدراسيون جهاني و آسيايي سکوت کرده که ابهامات فراواني را در پي داشته است.
 اواخر سال گذشته بود که جامعه کاراته با خبر حذف (عزل يا اخراج) جواد سليمي از شوراي جهاني داوران فدراسيون جهاني شوک شد. پس از آن انبوهي از حدس و گمان و اما و اگر مطرح شد که البته سوالاتي بي پايان در مورد چرايي حذف وي را به همراه داشت. سوالاتي که مديران فدراسيون کاراته به عنوان تنها نهاد پاسخگو، هيچگاه پاسخ ندادند و هم اکنون نيز سياست سکوت و نظاره را در پيش گرفته اند.
با وجود حذف جواد سليمي از جمع داوران المپيک و شوراي داوران آسيا، اميد بازگشت او کمرنگتر مي شد اما حمايت فدراسيون کشورمان از او، جامعه کاراته را اميدوار به حضور دوباره سليمي در جايگاه پيشين و حفظ تنها کرسي قهرمان آسيا و جهان در تشکيلات اداري فدراسيون جهاني و آسيايي کرده بود.
اما چندي قبل با انتشار ليست اسامي اعضاي اصلي شوراي داوران جهان و آسيا و همچنين ليست داوران پيشنهادي المپيک توکيو، مشخص شد که نه تنها جواد سليمي ديگر جايي در بين داوران جهاني و آسيايي نخواهد داشت، بلکه اين مهم از چند جهت بايد مورد بررسي دقيق قرار گرفته شود.
* فدراسيوني که فقط نگاه مي کند
در ابتدا فراموش نکنيم که نهاد قضاوت و داوري مهمترين رکن هر جامعه يا سازماني است. هرگونه تشکيک يا خدشه در آن باعث سلب اعتماد جامعه هدف شده و به اعتبار آن صدمات جبران ناپذيري خواهد زد. بدتر اينکه مليت داور يا قاضي که اخراج يا عزل شده، باعث ايجاد بدبيني و سوظن در بين ساير اعضا نسبت به هموطنان آن شخص خواهد کرد.
ايران که دايه دار قهرماني جهان و آسياست، به دليلي که هنوز کسي نمي داند، تنها کرسي که در آسيا و جهان در اختيار داشت را از دست داده است. شايد براي اولين بار در جهان باشد که کشوري باسابقه درخشان در آن ورزش، عملا هيچ جايگاهي در تشکيلات اداري ندارد. البته، اينکه چرا مديران فعلي در کسب کرسي در آسيا ناکام ماندند، خود بحثي مفصل و جداگانه است.
اينکه چگونه است که داوراني از گواتمالا، عربستان سعودي و ... در تشکيلات جديد داوري جهان حضور دارند ولي ايران که بيشترين تعداد داور ملي، آسيايي و جهاني را دارد، به راحتي کنار گذاشته مي شود، پرسشي است که دلالت بر عملکرد مديريت کنوني فدراسيون دارد.
قطعا اعتبار ايران آسيب جدي ديده است و تا سالها بايد عوارض آن را تحمل کنيم ولي براي مواجهه و درمان يک بيماري، بايد ابتدا بيماري را شناسايي کنيم که در اين مورد خاص هيچکس هيچ اطلاعي ندارد. البته فدراسيون کاراته نيز هيچ موضع گيري نداشته  در سکوت به سر مي برد.
* دلايل عزل، اخراج يا حذف جواد سليمي چه بود؟
اکنون سوال هاي قابل تاملي وجود دارد. آيا اقدامات جواد سليمي که منجر به حذف وي شده، تاثيري بر رنکينگ کاراته کاران المپيکي و نتايجشان و حتي اجازه ورود ايران به المپيک خواهد داشت؟ جهت اعتمادسازي و اطمينان دادن به فدراسيون جهاني، چه کارهايي توسط فدراسيون کشورمان صورت گرفته است؟ و مهمتر اينکه حفظ جواد سليمي در جايگاه فعلي (رييس کميته داوران فدراسيون) چه عواقب خوب يا بدي خواهد داشت؟ و ...
اکنون فدراسيون کاراته و مديرانش که عمدتا فاقد تخصص در اين ورزش هستند، بايد پاسخگوي اين اتفاق باشند. اگرچه نسبت به عملکرد فدراسيون و مديران آن نيز نقدهايي نيز وجود دارد که به زودي به بررسي آنها خواهيم پرداخت اما بايد ابهامات درباره پرونده جواد سليمي شفاف سازي شود.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد