فارس/ باشگاه النصر در لايحه اعتراضي خود به کميته استيناف AFC مواردي به جز استفاده پرسپوليس از بازيکنان جديد در ليگ قهرمانان را هم مدنظر قرار داده است.
پس از رد شکايت باشگاه النصر از سوي کميته انضباطي AFC در اعتراض به استفاده بازيکنان جديد پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا، مسئولان اين باشگاه عربستاني با استخدام دو وکيل زبده بين المللي يعني لوکاس فرر و مارکوس موتا تلاش کردند اين بحث را از طريق کميته استيناف کنفدراسيون فوتبال آسيا پيگيري کنند.
لايحه سعودي ها براي پيگيري اين شکايت هفته گذشته به کميته استيناف AFC رسيد و مسئولان اين کميته هم چهارشنبه هفته قبل با صدور نامه اي خطاب به پرسپوليس درخواست کردند لايحه دفاعي تکميلي خود را ظرف يک هفته به کميته استيناف ارسال کند.
مشاور حقوقي باشگاه پرسپوليس هم قرار است پس از جمع بندي موارد مختلف لايحه متقني را براي دفاع از حقوق اين باشگاه در مقابل لايحه 130 صفحه اي النصري ها ارسال کند. 
هرچند به تازگي کميته استيناف AFC با تعويق ديدار فينال ليگ قهرمانان طبق درخواست النصر مخالفت کرده و از نظر اين کميته بايد بازي مذکور 29 آذر در قطر برگزار شود اما باشگاه عربستاني در اعتراض ارسالي خود به کنفدراسيون فوتبال آسيا نکات جديدي را مطرح کرده که مي تواند نگراني هايي را درباره راي کميته استيناف ايجاد کند.
در لايحه جديد النصر جدا از بحث اعتراض اين باشگاه به استفاده پرسپوليس از بازيکنان جديد در ليگ قهرمانان آسيا، ادعاهاي ديگري هم مطرح شده و اين باشگاه سعي کرده مدارک و مستندات جديدي را درباره اين ادعاها ارائه بدهد. 
يکي از موارد جديد مورد استناد باشگاه عربستاني درباره صلاحيت باشگاه پرسپوليس براي حضور در ليگ قهرمانان آسيا و ايراد اين باشگاه به مجوز حرفه اي حضور سرخ پوشان در اين رقابت ها هستند و به نظر مي رسد النصري ها به اين موضوع معترض هستند که باشگاه بدهکار پرسپوليس چگونه مجوز شرکت در ليگ قهرمانان را به دست آورده است. 
البته مسئولان و مشاوران حقوقي باشگاه پرسپوليس هم سعي کرده اند مستندات و لايحه قوي اي را در اين زمينه براي AFC ارسال کنند و در نهايت بايد ديد کميته استيناف در راي خود که به احتمال فراوان اواسط هفته آينده صادر مي شود به اين موضوع رسيدگي مي کند يا خير؟

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد