ورزش 3/ به جاي رفتن به زندان، لوکا يوويچ به علت نقض قوانين قرنطينه تنها جريمه خواهد شد.
در اوايل شيوع ويروس کرونا بود که اخبار عجيبي در مورد لوکا يوويچ، ستاره جوان و صربستاني رئال مادريد منتشر شده و حتي شايعات حاکي از احتمال حبس شش ماهه اين بازيکن بود. اما حالا مشکل لوکا يوويچ حل شده و مشکلي اين بازيکن جوان را تهديد نخواهد کرد.
لوکا يوويچ با دادستاني صربستان به توافق رسيده و براي نقض قوانين قرنطينه در هنگام بازگشت به اين کشور در ماه مارس فقط 30 هزار يورو جريمه پرداخت خواهد کرد. در آن مقطع لوکا يوويچ مجوز سفر به صربستان را از باشگاه رئال مادريد دريافت کرد، اما پيش از سپري کردن دوره 14 روزه قرنطينه تصاويري از او در جشن تولد نامزدش منتشر شده و اين تصاوير خشم مردم صربستان را برانگيخت.
پس از رخ دادن اين اتفاق ابتدا لوکا يوويچ جريمه شد، اما امتناع وي از پرداخت اين جريمه منجر به تشکيل پرونده قضايي شد. پس از آن بود که ابتدا يوويچ جريمه شد، اما امتناع وي از پرداخت اين جريمه منجر به تشکيل پرونده هاي قضايي گشت. در آن مقطع دادستاني خواستار صدور حکم شش ماه زندان براي اين مهاجم 23 ساله شد، اما طبق ادعاي کادناکوپه او اکنون با مقامات قضايي براي پرداخت جريمه به توافق رسيده است.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد