خبر ورزشي/ مربيان در ليگ برتر ما نيز مثل همه جاي دنيا، بايد کلاس- آن هم درجه عالياش را- ديده باشند! پرسيده مي‌شود که چرا؟
يکم- مربيان در ليگ برتر ما نيز مثل همه جاي دنيا، بايد کلاس- آن هم درجه عالياش را- ديده باشند! پرسيده مي‌شود که چرا؟ مثلاً علي کريمي، با آن همه سابقه بازيگري که در سطح اول اروپا هم مقبول بود- بازي در بايرن‌مونيخ آن هم در نقش ارباب تکنيکي بايرن- چه نيازي دارد به کلاس و طي يک دوره آموزش ۲۱ روزه؟ جواب را حالا بايد گرفت: ...با توجه به واکنش خود کريمي در قبال حضور نامديران در امر مديريت! با توجه به عکسالعمل فرهاد مجيدي در قبال کنشهايي از همين ناحيه و از ناحيه شبه‌مديران، حالت «من ميگويم» به خود ميگيرد و اجازه نميدهد اين قبيل بازيکنان همخوي تيم شوند! 
و اين روزها، محرم نويدکيا را داريم! يک خوب از هر حيث ولي تأييد نشده از منظر مربيگري و کار ميداني! جريان مسابقه و روند بازي سپاهان-گلگهر، گوياي خامي و ناپختگي محرم «مربي» بود که هنوز در قالب فرمانده تيم، ريزه‌کاريهاي اين حرفه را در عمل بلد نشده است! طي ۱۳، ۱۴ سال بازي، نويدکيا، تروک و تدابير و ترفندهاي بازي کردن را آموخته ولي ته پيچيدگيهاي رهبري تيم و بازيکنان را نه! نويدکيا، البته که با هوش است و صاحب فراست و استعداد يادگيري! او ميتواند ره چندساله را، يک‌شبه که نه، چندين شبه طي کند! و کاش سال پيش، مي‌پذيرفت که يک‌ سال کنار قلعهنويي در کادر فني سپاهان خود را بيازمايد و آمادهتر به چالش مربيگري تن بدهد! مربيگري، صد سوراخ و سنبه دارد که بايد در همهشان ‌گير کني تا بازي يک- صفر برده را يک-۳ نبازي!
ياد ميگيرند جنگاوري کنند
دوم- محمود فکري هنوز تيمي را که بتوان «تيم فکري» ناميدش، ندارد! نه سال پيش، نساجي تيم آقاي فکري شد و نه حالا حالاها، استقلال را ميتوان تيم ايشان دانست!
آري، استقلال دارد عادت ميکند که با اصول و «بايد» هاي مربياش، محمود فکري، بازي کند! مهمترين خصلت بازي محمود فکري، هافبک جنگنده و دونده و شوتزن استقلال اين بود که با تمام وجودش، با همه صداقتش و در خدمت تيمش، اصلاً براي تيمش بازي ميکرد و امروز، در اولين تغييرات، استقلال دارد فيزيکيترين فوتبال خود را عرضه ميدارد! که البته اين هنوز از نتايج سحر است! باشيم و باشيد تا صبح دولتش هم بدمد!
فکري وقتي تکل ميزد، هيچ دلش نميلرزيد! فکري وقتي روي زمين سُر ميخورد تا فاصله چند متري را به صفر برساند، باکي از زخمي شدن، لگد خوردن و پا به پا شدن نداشت! امروز استقلال را در همين راه ميبينيم! تيمي که به زانوي مردانش –هر ۱۱ مردش- آينه نمي‌بندد! تيمي که بار شيشه حمل نميکند! تيمي که ميجنگد! تيمي که «دوآتشه» درگير ميشود! هنوز هم نه مثل فکري که «آر. پي. جي» زن قهاري بود! ولي گرايش دارد به همين شيوه! صداي تکلش تا تلويزيون هم بلند باشد! حتي قايدي پرهنر هم بايد سفت باشد و سخت بازي کند! پيکارجو و اهل نبرد! 
چه تيمي داشت نساجي روي نيمکت
سوم- روزي که فکري به اتفاق صمد مرفاوي و بقيه ياران و دستيارانش براي تحويل گرفتن کادر فني استقلال آمدند، يک نام هم به ميان آمد: وحيد فاضلي! مازني، درس خوانده و اصول مربيگري را در حدي آموخته که مقبول طبع فکري و مرفاوي و بقيه واقع شده است! در جواب به اين سؤال که ايشان ديگر کيست، احاله دادندمان به گذشت ايامي کوتاه! و حالا ماييم و يک مربي پرانگيزه و جوان که هم خوب تمرين ميدهد و هم خوب و صحيح آناليز ميکند و هم در مهرهچيني و کوچينگ و يارگيري تيم، کارش درست است و محتاج دلالان نيست! فاضلي مربي نساجي است که در اراک ۳ گل به تيم آلومينيوم اراک زد! ۳ گل تيم او زد و ۲ گل تيم فکري! متوجه شديد؟ ۵ گل از...
آل کثير و سياست سکوت
چهارم- درباره تصميماتي که در AFC همواره نه بر لَه که عليه فوتبال ايران اتخاذ ميشود، چه بايد کرد؟ تمکين و فقط تمکين؟ مثلاً در قبال بلايي که بر سر عيسي آلکثير نازل کردند و او را به جرم هيچ و با دليلي پوچ، شش ماه از بازي‌هاي رسمي و بلکه غيررسمي هم محروم دانستند و به اين ظلم آشکار و جفاي توجيه‌ناپذير خود، لباس قانونيت هم پوشاندند، چرا کسي کاري نکرد؟ آيا جاي آن نداشت که گوش عمال کنفدراسيون را کمي بکشيم و اندکي بپيچانيم! يعني از AFC هر غلطي که سر زد، مباح است؟
به همين راحتي و به همين آساني، بساط ترکتازي شيخک ناشيخ بحريني را بايد پذيرا بود و درست نشان داد؟ پس بخشهاي عريض و طويل حقوق بينالملل فدراسيون فوتبال ما، در چه کاري است که کاري به کار محروميت شش ماهه گلزن دير يافته شده فوتبال ايران ندارد؟ در ماجراي آلکثير، چند خط مطلب به اعتراض و براي روشنگري خطاب به AFC ارسال شد؟ آقاياني که يک سخن از صدها سخن راست و درست سعيد آذري را تحمل نميآوريد، چرا وقتي نوبت به ايستادن عليه اشتباهات عمدي کنفدراسيون فوتبال آسيا مي‌رسد، کوه صبر و قله تأمل و درياي تحمل ميشويد؟ اي من به فداي شرح صدرتان!

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد