خبر ورزشي/ حضور مدير اسبق باشگاه سپاهان در تيم مديريتي استقلال در ميان شايعات به گوش مي‌رسد.
باشگاه استقلال همچنان بدون تعيين مديرعامل و با حضور احمد مددي به عنوان سرپرست به کار خود ادامه مي‌دهد و مسئولان تصميم‌ساز وزارت ورزش، همچنان به دنبال انتخاب و انتصاب يک مديرعامل مورد وثوق براي آبي‌ها هستند. 
در اين ميان، شايعات زيادي هم به گوش مي‌رسد. به عنوان مثال، در همين مدت اندک، شايعه شده بود که يک پيشکسوت به همراه يکي از معاونان وزارتخانه به استقلال مي‌آيند و اتفاقي شبيه به مديريت پرسپوليس رقم مي‌خورد. در باشگاه پرسپوليس، جعفر سميعي از جمله مديران وزارت ورزش به همراه ابراهيم شکوري وارد تيم مديريتي شدند. سپس نام‌هايي چون علي نظري‌جويباري، کامران منزوي و همين مددي و دو عضو ديگر هيئت مديره به عنوان مديرعامل شنيده شد که انگار هيچ کدام صحت نداشت. 
از شب گذشته هم نام مهرزاد خليليان مديرعامل پيشين باشگاه سپاهان و رئيس سابق فدراسيون پزشکي ورزشي بر سر زبان‌ها افتاده و برخي منابع خبري مي‌گويند خليليان مديرعامل جديد استقلال مي‌شود. بايد ديد وزارت ورزش روي اين گزينه مانور داده يا نام خليليان هم مثل ساير نام‌ها، فقط مطرح شده و شايعه‌اي بيش نيست. 


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد