فارس/ با توجه به شيوع ويروس کرونا بازيکنان جديد تيم استقلال براي ثبت قرارداد به هيات فوتبال نمي روند.
در شرايطي که هنوز 7 بازيکن جديد تيم استقلال قرارداد خود را ثبت نکرده اند به دليل شيوع ويروس کرونا  راهي هيات فوتبال نخواهند شد.
طبق برنامه قرار است نماينده باشگاه استقلال مدارک بازيکنان جديد تيم استقلال را به هيات فوتبال استان تهران ببرد و به عنوان نماينده بازيکنان و باشگاه دفتر ثبت قراردادها را امضا کند.
رشيد مظاهري، حسين مرادمند، سيد احمد موسوي، محمد نادري، بابک مرادي، مهدي مهدي پور و متين کريم زاده 7 بازيکن جديد تيم استقلال در فصل جديد هستند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد