ايسنا/ مدير فني تيم هاي ملي کشتي آزاد نيز به ويروس کرونا مبتلا شد؛ موضوعي که به نظر مي رسد با توجه به برگزاري اردوهاي تيم ملي و رقابت هاي انتخابي، نگراني بابت افزايش تعداد مبتلايان وجود داشته باشد.
پس از ابتلاي محمد بنا سرمربي تيم ملي کشتي فرنگي، غلامرضا محمدي سرمربي تيم ملي کشتي آزاد، مهدي تقوي و عباس حاج کناري مربيان تيم ملي کشتي آزاد، حميد سوريان، نايب رييس فدراسيون کشتي، محمدرضا گرايي ملي پوش کشتي فرنگي، اينبار تست کروناي محسن کاوه مدير تيم هاي ملي کشتي آزاد نيز مثبت اعلام شد.
با توجه به برگزاري اردوي تيم هاي ملي کشتي آزاد و فرنگي، اين نگراني وجود دارد که ميزان ابتلا در ميان کشتي گيران و کادرهاي فني بيشتر شود.
اردوي تيم هاي ملي کشتي به دليل آن چه لغو رقابت هاي قهرماني جهان بود تعطيل شد.
محسن کاوه پس از ابتلا به کرونا در منزل قرنطينه شده و از وضعيت خوبي برخوردار است.
البته فدراسيون کشتي با حساسيت نسبت به رعايت دقيق پروتکل هاي بهداشتي در جريان برگزاري اردوي تيم هاي ملي و رقابت هاي انتخابي تاکيد داشت.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد