ورزش 3/ سعید مظفری زاده اخراج وحید محمدزاده را اشتباه دانست.
 وحید محمدزاده بازیکن تیم ذوب آهن در دقیقه یک بازی با ماشین سازی اخراج شد تا سریع ترین کارت قرمز لیگ را به نام خود بزند. اما این صحنه بسیار مشکوک بود و به محل مناقشه بین طرفداران فوتبال و کارشناسان داوری تبدیل شد.
سعید مظفری زاده در این خصوص می‌گوید: در دقیقه 1 داور در تصمیم عجیب بازیکن تیم ذوب آهن را با تصمیم کارت قرمز جریمه کرد. در این صحنه همانطور که شاهد هستیم، مهاجم اصلا تعادلی ندارد و صاحب توپ نیست و تعادلش بهم می‌خورد و برخورد دست مدافع با مهاجم یک برخورد طبیعی بدون وارد کردن نیرو و فشار است. بنابراین این صحنه اصلا نمی‌توانست خطا باشد که متاسفانه داور در تشخیص دچار اشتباه شد و بازیکن ذوب آهن را اخراج کرد.
داور وسط این مسابقه حمید حاج ملک بود.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید