خبر ورزشی/ سال ۱۳۵۶ باشگاه پرسپولیس در آتش‌سوزی پر حرف و حدیثی سوخت.
خواربار فروشی پرسپولیس! این جواب علی عبده مالک باشگاه پرسپولیس در سال ۱۳۵۶ به رسانه ها بود. مالک پرسپولیس، بعد از آتش سوزی باشگاه پرسپولیس (بولینگ عبدو) و اتهام عمدی بودن آتش سوزی بخاطر دریافت پول بیمه چنین واکنشی را نشان داده بود.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید