ورزش 3/ دالما، دختر دیگو مارادونا متنی احساسی خطاب به پدرش منتشر کرده است.
در میان هزاران تصاویر تماشایی منتشر شده از مارادونا در روزهای اخیر، عکسی از او دوران کودکی دالما در کنار این فوق ستاره بزرگ به شدت مورد توجه قرار گرفته و حالا او با بازنشر این عکس با پدرش وداع کرده است.
دالما در صفحه خود نوشت: "من همیشه از مرگ می ترسیدم، اما امروز نه ... زیرا می دانم آن لحظه ای خواهد بود که تو را دیده و در آغوش می گیرم. دلم برایت تنگ شده. من اینجا را تحمل خواهم کرد، اما بدون آن تکه ای از قلبم که دیروز با خود بردی.
همانطور که همیشه از من می خواستی، من می خواهم از گل های مورد علاقه ات مراقبت کنم، زیرا تو همیشه مسئولیت های غیرممکن را به من می دادی. می خواهم زندگی را دوست داشته و از تو دفاع کنم. برای روزهای مشترک با تو متشکرم. من نابود شدم اما به پیش خواهم رفت و آنجا منتظر من باش. ما می خواهیم دوباره یکدیگر را ببینیم و دوباره با هم با فریاد بخوانیم ... خب ... در حقیقت تو زیبا می خواندی و من فقط جیغ می کشیدم. دوستت دارم پدر. و اگر نوه ات بخواهد تماس تصویری من از درون خواهم مرد. اما مطمئن باش که به او می گویم تو دقیقا چه کسی بودی و قرار است برای همیشه باشی. دوست داشتن تو زیاد طول نکشید ..."


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید