طرفداری/ دیگو مارادونا و فرانچسکو توتی از دوستان صمیمی یکدیگر بودند.
دیگو مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین اخیرا در 60 سالگی درگذشت. مارادونا روابط بسیار دوستانه ای با فرانچسکو توتی داشت و او حتی اسطوره رم را بهترین بازیکنی که دیده بود، عنوان کرد.
فرانچسکو توتی در مصاحبه با مدیاست گفت:
 دیگو هنوز در کنار ماست. احساساتی که برای ما گذاشت و رفت، تکرارشدنی نیست. مارادونا درحالیکه در داخل زمین بی همتا بود، در خارج از زمین هم فوق العاده بود. کارهایی که مارادونا در واقعیت انجام می داد، شما در بازی پلی استیشن هم نمی توانید انجام بدهید.
 آخرین مکالمه ما مربوط به زمانی است که از فوتبال خداحافظی کردم، مارادونا اولین کسی بود که با من تماس گرفت و به حمایت از من پرداخت. این موضوعی است که تا ابد در ذهنم خواهد ماند


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید