آخرین خبر/ به نظر شما چه جریمه ای باید برای این بازیکن در نظر گرفته شود؟!

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید