ایلنا/ گل اول صنعت نفت آبادان توسط طالب ریکانی از روی نقطه پنالتی دقیقه 86 به ثمر رسید.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید