آخرین خبر/ با وجود شکست مس رفسنجان برابر تراکتور تبریز جمعی از هواداران رفسنجانی مس پس از پایان بازی خود را به مقابل ورزشگاه رساندند و به شدت ربیعی را مورد تشویق و حمایت قرار دادند.
در حالی که آرتا منهاجی مربی مس رفسنجان در کنفرانس خبری بعد از بازی حضور داشت و در حال صحبت با خبرنگاران بود، از بیرون از ورزشگاه صدای هیاهو و تشویق هواداران رفسنجانی مس به گوش خبرنگاران می‌رسید.
صدای تشویق هواداران رفسنجانی به حدی بود که به راحتی در سالن کنفرانس شنیده می‌شد.
آنها با این تشویق ها خواستار تداوم حمایت مدیران مس و مسولین رفسنجان از محمد ربیعی شدند.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید