آخرین خبر/ پرسپولیس آماده برای تاریخ سازی.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید