فارس/ نخست‌وزير استراليا در خصوص گزارش تايمز مبني بر لغو المپيک توکيو گفت: اگر اين موضوع درست باشد براي مردم ژاپن نااميدکننده خواهد بود.
نخست‌وزير استراليا پس از گزارش تايمز مبني بر تصميم‌گيري دولت ژاپن براي لغو المپيک گفت که همه‌گيري ويروس کرونا فشار واقعي بر آمادگي بازي‌هاي المپيک توکيو ايجاد کرده است.
اسکات موريسون روز جمعه در مصاحبه‌اي، اظهار داشت: وضعيت در ژاپن در حال حاضر از نظر شيوع ويروس کرونا کاملاً با زماني که من در ماه نوامبر آنجا بودم، متفاوت است. من مي‌توانم درک کنم اين يک فشار واقعي است.
موريسون گفت که از شايعه لغو بازي‌ها مطلع است اما اين موضوع براي مردم ژاپن بسيار نااميدکننده خواهد بود.
نخست‌وزير استراليا يادآور شد: اگر چنين اتفاقي بيفتد من شرايط آن را درک مي‌کنم.
اظهارات موريسون در پاسخ به گزارشي در تايمز بود که ادعا مي کرد مقامات دولت ژاپن به دليل لغو بازي‌هاي المپيک استعفا داده‌اند و در عوض اميدوار بودند که بتوانند در بازي‌هاي آينده ميزباني را برعهده بگيرند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد