ورزش 3/ دکتر هاشمی: مقداری نسبت به دیروز حال ایشان بهتر شده و همچنین با دارو به خواب رفته اند؛ ایشان به کما مصنوعی رفتن نه کمای طبیعی.
میزان اکسیژن خون میناوند پیشرفت کرده است، وضعیت قلب و کبد نیز خوب است، حال ریه بحرانی است اما شرایط ایشان نسبت به قبل بهتر شده است.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید