فارس/ عضو دپارتمان داوري توضيحاتي را در مورد انتشار يک خبر در فضاي مجازي ارائه کرد.
خبر خداحافظي رحيم شاهين کمک داور ليگ برتري که توسط خودش در فضاي مجازي منتشر شد، واکنش‌هاي زيادي را درپي داشت، به طوريکه برخي اين تصميم را  ناشي از تصميم اين کمک داور در هفته دوازدهم که گل ذوب‌آهن مقابل تيم نفت مسجد سليمان را مردود اعلام کرد، مي‌دانند.
دانيال مرادي عضو دپارتمان داوري در اين خصوص به خبرنگار ورزشي خبرگزاري فارس، گفت: ما هم در فضاي مجازي از اين موضوع مطلع شديم. خود رحيم شاهين صحبتي را با ما نداشته و حرفي هم در اين مورد مطرح نشده است. هر داوري مختار است که براي آينده کاري خودش تصميم بگيرد اما بايد براي خداحافظي به کميته داوران درخواست رسمي بدهد تا اين درخواست بررسي شود. اين درخواست هنوز مطرح نشده است. اگر چنين درخواستي مطرح شود در کميته بررسي خواهد شد.
مرادي در خصوص اينکه آيا اين تصميم شاهين به مردود شدن گل ذوب‌آهن مقابل نفت مسجد سليمان و هجمه‌هاي ايجاد شده مربوط است، اظهار داشت: نمي‌دانم به آن ربط دارد يا خير و اين مساله را بايد از رحيم شاهين پرسيد. هرچند که حتي يکي از بزرگترين داوران جهان هم به خاطر اشتباه داوري خانوده‌اش تهديد به مرگ و مجبور به کناره‌گيري شد اما با اينحال در کل خيلي از داوران  و کمک داوران اشتباه مي‌کنند، نبايد اشتباه داوري سبب خداحافظي شود.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد