آخرين خبر/ طي دو سه سال گذشته، چند مرحله پاکسازي در بستر درياي خليج فارس، درياچه آبدانان استان ايلام و پاکسازي درياچه آزادي که در واقع کمک به احيا و اهميت دادن به حفظ محيط زيست آبي بود، موجب شد تا کميته احيا و حفظ محيط زيست آبي در فدراسيون نجات‌غريق و غواصي تشکيل شود.
نقش غواصان و منجيان غريق در اين کار بزرگ و ارزشمند غيرقابل انکار است و همچنين اين مهم، موجب شد تا يک اتحاد و وحدت مثال‌زدني شکل بگيرد.
اما بايد توجه داشت براي به ثمر رسيدن اين کار بزرگ و ارزشمند نياز به همياري و همدلي گسترده از همه اقشار جامعه است، به همين منظور غواصان و منجيان غريق از همه دعوت کرده‌اند تا به پويش احيا و حفظ محيط زيست آبي پيوسته تا با همت همگان، بستر دريا و اماکن آبي، جان دوباره بگيرند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد