ورزش 3/ گل گهر تا اين لحظه از نظر آماري، آخرين رتبه را در ميان تيم هاي خشن ليگ برتر به خود اختصاص داده است.

سعيد الهويي، مربي تيم فوتبال گل گهر سيرجان در نشست خبري پيش از بازي با تراکتور، بخش قابل توجهي از صحبت هاي خود را به انتقاد از داوري ها پرداخته و معتقد بود که تيمش تا اين لحظه ضربه هاي زيادي از داوري خورده است.
او در اين خصوص اظهار داشت: " اين گفته ما نيست و گفته کارشناسان داوري است؛ اينکه در بازي گذشته دو امتياز ما را گرفته اند و همچنين گل گهر بيشترين ضرر را در ميان تيم هاي ليگ از قضاوت داوران داشته است. معمولا تيم هايي که ضرر مي کنند، گاهي هم از داوري سود مي کنند و برآيند اين اشتباهات براي آنها صفر بوده است. با اين حال برآينده اين اشتباهات عليه گل گهر بوده است."
اين صحبت ها باعث شد تا نگاهي بياندازيم به آمار خشونت تيم گل گهر در ليگ بيستم؛ بر اساس آمار ارائه شده از سوي متريکا، بازيکنان گل گهر با دريافت 13 کارت زرد، کمترين تعداد اخطار را در ميان 16 تيم ليگ برتري از داوران گرفته اند؛ اين در حالي است که ميانگين کارت زرد تيم هاي حاضر در ليگ بيستم تا اين لحظه 21 کارت است.
در آمار مربوط به ميانگين خطاي انجام شده در هر بازي هم، گل گهر رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. اين تيم در هر بازي به طور ميانگين 12.7 خطا انجام داده و بعد از صنعت نفت که ميانگين 12.6 خطا را ثبت کرده، دومين تيم، کم خطاي ليگ است. سپاهان با 18.3 خطا در هر بازي، خشن ترين تيم ليگ بيستم است.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد