ورزش 3/ بر اساس مصوبه اعضاي هيات مديره تيم ذوب آهن اين تيم بايد در 5 بازي باقي مانده تا پايان دور رفت يازده امتياز مي گرفت که در دو بازي سپري شده به سايپا باخت و در برابر نفت مسجد سليمان مساوي کرد. 
اين بدين معني است که اگر ذوب آهن در سه بازي باقي مانده پيروز شود 10 امتياز بدست مي آورد و مصوبه اعضاي هيات مديره باشگاه ذوب آهن محقق نخواهد شد. اما با اين حال اعضاي هيات مديره باشگاه ذوب آهن برنامه اي براي تغيير در کادر فني تيم ندارند و ذوبي ها با رحمان رضايي به قا ئمشهر مسافرت مي کنند و در استاديوم شهيد وطني در برابر نساجي قرار مي گيرند. به اين دليل که ذوب آهن در بازي با نفت مسجد سليمان شايسته پيروزي بود اما اشتباه عجيب رحيم شاهين در اعلام آفسايد سه امتياز مهم و حياتي را از آنها گرفت. اشتباه آنقدر بد بود که گفته مي شود اين داور در صفحه شخصي اش از داوري خداحافظي کرده است. 
اشتباه بد و البته سهوي کمک داور در اين بازي موجب واکنش باشگاه ذوب آهن شد و باشگاه قصد دارد هم چنان به حمايت از کادر فني خود ادامه دهد تا شرايط تيم در سه هفته باقي مانده تغيير کند. اگر تيم به بازي هاي خوب خود در سه هفته باقي مانده ادامه دهدو با کسب امتيازات لازم از نيمه پايين جدول فاصله بگيرد تغيير در کادر فني تيم ذوب آهن منتفي خواهد شد. البته بايد به اين نکته اشاره کرد ذوب آهن از جمله تيم هايي است که اين فصل از اشتباهات داوري بيشتر منتضرر شده است تا نفع برده باشد. مصوبه اعضاي هيات مديره باشگاه ذوب آهن مبني براي کسب 11 امتياز از 5 بازي بيشتر به جاي اينکه موجب تشويق و ترغيب تيم براي کسب امتيازات لازم شود براي تيم استرس ايجاد کرد و بعد از بازخوردهايي که از اعلام اين مصوبه گرفتند اينروزها ترجيح مي دهند سکوت اختيار کنند تا اجازه دهند رحمان رضايي و شاگردانش در فضاي آرام بازي هاي باقي مانده را دنبال کنند. اين اتفاق پيش تر در مس رفسنجان رخ داد و اعضاي هيات مديره با حمايت از محمد ربيعي اجازه دادند او شرايط تيم را تغيير دهد و حتي ماشين سازي که در قعر جدول قرار دارد با توجه به نمايش خوب در هفته هاي اخير تصميم گرفته راي به قطعيت حضور مربي جوانش دهد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد