ايسنا/ با زرد ماندن وضعيت پايتخت از نظر شيوع ويروس کرونا، همچنان و صرفا باشگاه‌هاي ورزشي ورزش‌هاي پربرخورد از جمله کشتي، کاراته و جودو و نيز باشگاه‌هاي ورزشي سالني با محدوديت و تعطيلي تا پايان هفته جاري روبرو هستند.
طبق جدول گروه‌هاي شغلي، مراکز تمرين و انجام مسابقات ورزشي در گروه شغلي دو، استخرهاي سرپوشيده به عنوان گروه شغلي سه و باشگاه‌هاي ورزشي ورزش‌هاي پربرخورد از جمله کشتي، کاراته و جودو و نيز باشگاه ورزشي سالني به عنوان گروه شغلي چهار تعيين شده‌اند.
طبق اعلام، نقاطي که در وضعيت زرد قرار دارند، سطح شغلي ۴ در آن ها محدود خواهد بود که شامل باشگاه‌هاي ورزشي ورزش‌هاي پربرخورد از جمله کشتي، کاراته و جودو و نيز باشگاه‌هاي ورزشي سالني است، بنابراين محدوديت‌هاي ورزشي پايتخت با زرد شدن وضعيت از نظر شيوع ويروس کرونا از ۲۰ دي ماه سال جاري، صرفا به باشگاه‌هاي ورزشي ورزش‌هاي پربرخورد از جمله کشتي، کاراته و جودو و نيز باشگاه هاي ورزشي سالني کاهش يافته است.
طبق آخرين اعلام سخنگوي ستاد ملي مقابله با کرونا، هم اکنون از نظر شيوع ويروس، ۱۸ شهر نارنجي در کشور وجود دارد که سه تا از آن ها در استان گيلان و ۱۵ شهر در مازندران است، ۱۲۴ شهر زرد و ۳۰۶ شهر آبي هستند و هيچ شهر قرمز کرونايي در کشور وجود ندارد و تهران همچنان در وضعيت زرد از نظر شيوع ويروس کرونا به سر مي برد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد