خبر ورزشي/ مهرداد ميناوند هميشه دوست داشت رفقايش بهترين جايگاه را در ورزش کشور داشته باشند. ذره‌اي حسادت و بخل در اين جوان وجود نداشت. خداداد عزيزي اگر تيمدار مي‌شد، مهرداد کيف مي‌کرد. علي کريمي اگر تيم مي‌گرفت، ميناوند پز مي‌داد، از دوست صميمي‌اش تعريف مي‌کرد.
به علي کريمي و همه هم دوره هاي مهرداد ميناوند که اين روزها متاثر از درگذشت او هستند بايد حق داد. اين بچه‌ها سال‌ها کنار هم در تيم ملي حضور داشته‌اند؛ تعدادي از آنها در پرسپوليس نيز با ميناوند همبازي بوده‌اند. در واقع بخشي از خاطرات خوش آنها که مهرداد ميناوند نقش موثر و محوري در آن ايفا مي کرد از جمع‌شان جدا شده است.
ميناوند پسري خوش مشرب و دوست داشتني بود؛ حضورش در هر محفلي حس مي‌شد و پربيراه نيست اگر بگوييم در هر جمعي، وقتي مهرداد بود علي کريمي و ساير رفقا دقايق خوشي را سپري و از اين رفاقت کيف مي‌کردند.
امروز وقتي شنيديم علي کريمي متاثر از درگذشت تلخ مهرداد ميناوند، قصد کناره‌گيري از انتخابات رياست فدراسيون فوتبال را دارد، به او حق داديم. آنهايي که عزيز از دست داده‌اند مي‌دانند درد جدايي از رفيق هيچ مرهمي ندارد. تسليت مجدد آقاي کريمي؛ حس و حال شما و همه رفقا را درک مي‌کنيم.
در اين روزگار نامراد، دل آدم به چه چيز خوش باشد که حضور در انتخابات فوتبال بخواهد ذره‌اي از اين درد بزرگ و غيرقابل توصيف را کم کند. شما حق داريد. همه دوستان حق دارند. ما فقط نکته‌اي را مطرح مي کنيم، قضاوت با خودتان.
مهرداد ميناوند هميشه دوست داشت رفقايش بهترين جايگاه را در ورزش کشور داشته باشند. ذره‌اي حسادت و بخل در اين جوان وجود نداشت. خداداد عزيزي اگر تيمدار مي‌شد، مهرداد کيف مي‌کرد. علي کريمي اگر تيم مي‌گرفت، ميناوند پز مي‌داد، از دوست صميمي‌اش تعريف مي‌کرد و همه‌جا مي‌گفت رفيقم دوباره به عرصه فوتبال برگشته...

تحمل غم درگذشت مهرداد براي علي کريمي سخت است اما شک نداريم ميناوند هم بيشتر از همه دوست دارد کريمي وارد عرصه انتخابات شود، محکم و بااراده در انتخابات شرکت کند و حرف دل فوتبالي‌ها را بزند.
سخت است آقاي کريمي، خيلي سخت اما شما و بچه‌هاي تيم ملي آن دوره مرد روزهاي سخت هستيد. با همان چشمان قرمز، همان بغض فرو خورده، به خاطره فوتبال، براي مهرداد، براي همه آنهايي که قلبشان براي فوتبال کشور و اعتلاي ورزش ايران مي‌تپد وارد عرصه انتخابات فوتبال ايران شويد؛ مثل هميشه محکم و بااراده؛ شک نداريم اين خواسته قلبي مهرداد ميناوند است...


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد