فارس/ مدافع چلسي با قراردادي قرضي و تا پايان فصل به برايتون پيوست.
جک واکلي مدافع چلسي با قراردادي قرضي و تا پايان فصل به برايتون پيوست.
بر اين اساس اين بازيکن به عنوان سهميه زير 23 سال در تيم برايتون حضور خواهد داشت.
همچنين مويزس کايسدو بازيکن اکوادوري هم تا سال 2025 با برايتون قرارداد امضا کرد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد