ورزش 3/ با اعلام استاندار مازندران نساجي تا مهيا شدن استاديوم شهيد وطني قائمشهر در استاديوم شهداي ساري به ميدان خواهد آمد.
بعد از بازي نساجي در برابر ذوب آهن که با شکست 3-2 نساجي همراه بود رضا حداديان مالک باشگاه نساجي اعلام کرد اين تيم تا زماني که استاديوم شهيد وطني مجهز به چمن طبيعي نشود در استاديوم ديگري در مازندران به ميدان خواهد آمد. حالا حسين زادگان استاندار مازندران اعلام کرده استاديوم شهداي ساري با کمي تغييرات براي ميزباني نساجي آماده مي شود.
استاديوم شهداي ساري جز استاديوم هاي تازه تاسيس کشور به حساب مي آيد اما از آنجايي که تيم ساري در ليگ يک و ليگ برتر تيم ندارد به نوعي در سال هاي اخير بلا استفاده مانده است و شايد براي ميزباني از نساجي هم مشکلاتي داشته باشد. با اين حال استاندار مازندران اعلام کرده اين استاديوم با اقداماتي که قرار است روي آن صورت گيرد براي ميزباني از نساجي آماده مي شود. نساجي تا طبيعي شدن چمن استاديوم شهيد وطني در ساري به ميدان خواهد رفت.
چمن مصنوعي استاديوم شهيد وطني به دليل تمرينات متعدد کيفيت خود را از دست داده و تا به اينجاي کار بارها و بارها موجب مصدوميت بازيکنان نساجي و ديگر تيم ها شده است. متاسفانه آخرين بازيکني که در اين زمين با مصدوميت شديد مواجه شده فاخر تهامي بازيکن صنعت نفت است که با پارگي رباط مواجه شده است.
جالب اينکه نساجي تا به اين جاي کار در حالي در استاديوم شهيد وطني بازي مي کرده که در تهران روي چمن طبيعي استاديوم کارگران تمرين مي کند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد