ورزش 3/ شایان مصلح: من پنجره پرسپولیس را نبستم، اگر این زمان بسته شده بخاطر کمیته تعیین وضعیت است.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید