فارس/ مديرکل ورزش و جوانان استان خراسان شمالي به دليل اتهامات مالي بازداشت شد.
کوروش بهادري مديرکل ورزش و جوانان استان خراسان شمالي به دليل اتهامات مالي از سوي ماموران بازداشت شده است.
اين مديرکل مهرماه سال 96 با حکم مسعود سلطاني فر وير ورزش و جوانان به اين سمت منصوب شده بود.
پيش از اين نيز رئيس هيات ورزش روستايي و بازي‌هاي بومي محلي استان خراسان شمالي به اتهام فساد مالي بازداشت شده بود. 
اين چندمين مديرکل ورزش و جوانان است که به اتهامات مالي بازداشت مي شود.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد