تسنيم/ بازيکن پيشين تيم ملي و رئيس مرکز ملي فوتبال گفت: برنامه‌هاي کانديداي رياست فدراسيون را مطالعه کرده بودم و تفکراتم با برنامه‌هاي عزيزي خادم همخواني داشت.
عليرضا امامي‌فر درباره انتخابش به عنوان رئيس مرکز ملي فوتبال اظهار داشت: از فدراسيون فوتبال تماس گرفتند و گفتند آقاي عزيزي خادم مي‌خواهد با من صحبت کند. به فدراسيون رفتم و با بنده براي رياست مرکز ملي فوتبال صحبت کردند. برنامه‌هاي کانديداي رياست فدراسيون و همچنين عزيزي خادم را مطالعه کرده بودم و ادبيات و تفکراتي که دارم، با برنامه‌هاي ايشان همخواني داشت. از پيشنهاد عزيزي خادم استقبال کردم اما خواستم تحقيق کنم. در نهايت امروز جلسه معارفه‌ام برگزار شد و اميدوارم گامي درست در راستاي خدمت به فوتبال بردارم. 
وي در مورد برخي انتقادها به انتخاب او در پست فعلي تصريح کرد: شخصا روي اين پست فکر کردم. من مستقل براي خودم و شغلم تصميم مي‌گيرم. آدم دانشگاهي هستم و قرار شد پشتيباني خوبي چه به لحاظ علمي و چه به لحاظ تحقيقات و پژوهش از مرکز فوتبال شود تا باعث حفظ آبروي فوتبال باشد. در اين مرکز، ساختمان پِک، ايفمارک، ساختمان فوتسال، زمين‌هاي چمن براي تيم‌هاي ملي و ... وجود دارد و بايد هر چقدر پتانسيل و ظرفيت که است براي اين مرکز به کار برد. اين کار به سود تيم ملي خواهد بود. اين ظرفيت و فضا با حمايت فدراسيون فوتبال، شخص عزيزي خادم، هيئت رئيسه و ديگر عزيزان مي‌تواند بيشتر شود.
 رئيس مرکز ملي فوتبال در واکنش انتقادهاي علي کريمي از انتخاب‌هاي فدراسيون فوتبال گفت: اشخاصي هستند که انتقادهايي از فدراسيون دارند، اما راه درست انتقاد، صحبت مستقيم با اشخاص است. انتقادها بايد به شکلي باشد که کمک کند. کريمي از دوستان من است و افتخار کار در کنار او را داشتم. کنار علي دايي در پرسپوليس و حميد استيلي در تيم المپيک حضور داشتم، اما سعي کردم طوري کار کنم که شأن و شخصيتم حفظ شود و تصميم مستقلي بگيرم. در اين رابطه، اجازه دهيد دخالت نکنم، چرا که بيشتر تمرکزم روي کارم است.
امامي‌فر عنوان کرد: در مرکز ملي فوتبال چهره‌هايي چون ميرشاد ماجدي در بحث کميته و توسعه فوتبال جوانان و همچنين سعيد دقيقي در قسمت اجرايي، تجهيزات و ... حضور دارند. کارم را تازه شروع کرده‌ام و از دوستان جديدي استفاده خواهيم کرد تا بتوانيم از ظرفيت و پتانسيل در مسير درستي استفاده کنيم.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد