ايسنا/ ايران در پايان حرکت يک ضرب دسته ۱۰۲ کيلوگرم وزنه برداري قهرماني آسيا صاحب مدالهاي طلا و برنز شد.
در رقابت يک ضرب دسته ۱۰۲ کيلوگرم وزنه برداري قهرماني آسيا، نمايندگان ايران مدال طلا و برنز يک ضرب را گرفتند.
رضا دهدار  با رکورد ۱۷۵ کيلوگرم به مدال طلا رسيد و رسول معتمدي هم با رکورد ۱۷۳ کيلوگرم مدال برنزيک ضرب را گرفت.
رسول بيکف که رقيب سهراب مرادي  و کيانوش رستمي براي کسب سهميه المپيک دسته ۹۶ کيلوگرم است، در اين دسته وزنه زد و در يک ضرب رکورد ۱۶۵ کيلوگرم را ثبت کرد.
عملکرد نمايندگان ايران به شرح زير است: 
رسول معتمدي در اولين حرکت يک ضرب ۱۶۶ کيلوگرم را انداخت. او در حرکت دوم دوباره براي مهار وزنه ۱۶۶کيلوگرم روي تخته آمد که اين بار موفق به مهار اين وزنه شد.
معتمدي در حرکت سوم وزنه ۱۷۳ کيلوگرم را بالاي سر برد و سه چراغ سفيد دريافت کرد و به مدال برنز رسيد.
رضا دهدار در اولين حرکت، ۱۶۶ کيلوگرم را بالاي سر برد. او در حرکت دوم وزنه ۱۷۲ کيلوگرم را نيز مهار کرد.
دهدار در حرکت آخر پشت وزنه ۱۷۵ کيلوگرم قرار گرفت و با مهار آن مدال طلاي يک ضرب را از آن خود کرد.
فارس الباخ وزنه بردار مطرح قطر که در اين رقابتها در دسته ۱۰۲ وزنه مي زند در يک ضرب ۱۷۴ کيلوگرم را ثبت کرد و به مدال نقره رسيد. 
*مدال آوران حرکت يک ضرب
۱- رضا دهدار از ايران  با رکورد ۱۷۵کيلوگرم (مدال طلا)
۲- فارس الباخ از قطر با رکورد ۱۷۴ کيلوگرم (مدال نقره)
۳- رسول معتمدي از ايران با رکورد ۱۷۳ کيلوگرم( مدال برنز)


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد